01
dec
2021

Eerste versie BAR gereed: één begrippenkader voor arbeidsbelastbaarheid en re-integratie

Bij de re-integratie van een zieke werknemer hebben bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen ieder een eigen rol. De beroepsgroepen hanteren soms andere begrippen of gebruiken deze anders. Dit kan effectieve re-integratie van de werknemer in de weg staan. Om de communicatie te verbeteren heeft Amsterdam UMC de Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratie (BAR) leidraad ontwikkeld.

Dezelfde taal spreken
Het grote voordeel van het nieuwe BAR-instrument is dat het gebruikt kan worden door zowel bedrijfsartsen als arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen, waardoor zij samen kunnen praten in dezelfde eenduidige taal die door iedereen herkend wordt. Een taal die gebaseerd is op het ICF als biopsychosociaal model en dus rekening houdt met medische, persoonlijke en sociale factoren. De eerste versie van het BAR-instrument is eerder dit jaar opgeleverd en is tot stand gekomen samen met de betrokken beroepsgroepen NVAB, NVVG en de NVvA. Binnen het ZonMw-programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces wordt de komende jaren gewerkt aan het door ontwikkelen en implementeren van het instrument.

Volgende fase: instrument testen en verder ontwikkelen
Het BAR-instrument en de bijbehorende leidraad hebben een wetenschappelijke basis en zijn tot stand gekomen met input van de betrokken beroepsgroepen. Dit voorjaar deelden circa 150 artsen en arbeidsdeskundigen in proefateliers hun eerste bevindingen met het instrument. Het BAR-instrument is volgens de eerste reacties een stap vooruit ten opzichte van instrumenten die nu gebruikt worden. Met deze eerste versie is een belangrijke eerste stap gezet. Tegelijkertijd is de BAR als instrument nog volop in ontwikkeling.

Volgens de planning start een onderzoeksconsortium dit najaar – in het kader van het ZonMw-programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces – met doorontwikkeling en validering van het instrument; de beroepsverenigingen NVAB, NVvA en NVVG werken hieraan mee. Hierbij moet meer ruimte ontstaan voor denken en werken vanuit mogelijkheden, de nodige voorwaarden, hulpmiddelen en aanpassingen én de toepasbaarheid door onder andere werknemer en werkgever. Later dit jaar/ begin 2022 volgt nadere informatie over hoe je zelf kunt bijdragen aan de doorontwikkeling.


Interessante informatie:

Bronnen: ZonMW en arbeidsdeskundigen.nl

AKC
NVvA
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Deelnemers gezocht voor workshop WVP en inclusief werkgeven

Werkgevers met werknemers uit de doelgroep Banenafspraak ervaren soms moeil ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Van kennisbehoefte naar toepasbare, wetenschappelijk onderbouwde kennis

De kennisagenda van het AKC Via het professionaliseren van het arbeidsde ...

AKC
AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Nieuw: AKC Cahier 28 – Onderzoek naar beeldbellen binnen arbeidsdeskundig onderzoek

Wetenschappers van Panteia, ZINZIZ en Muzus hebben in opdracht van het AKC ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Meer Kenniscentrum AKC nieuws