Draag bij aan meer menselijke maat in re-integratietrajecten | Arbeidsdeskundigen
19
sep
2023

Draag bij aan meer menselijke maat in re-integratietrajecten

In het re-integratiedomein is behoefte aan meer ‘menselijke maat’ in de begeleiding van cliënten. Daarom wordt in het project ‘Waarde en duurzaamheid toevoegen aan de re-integratie’ een gesprekshandleiding ontwikkeld waarin waarden centraal staan. De onderzoekers zoeken nog een aantal deelnemers die een bijdrage willen leveren.

Als gevolg van crises als de toeslagenaffaire, ‘Groningen’ en de uitvoering van de participatiewet is er steeds meer behoefte aan ‘de menselijke maat’ in politieke besluitvorming en institutionele uitvoering. Zo ook in het re-integratiedomein. ‘We zoeken naar effectieve alternatieven die uitgaan van een waarderende, stimulerende en op vertrouwen gebaseerde begeleiding’, vertelt Jac van der Klink, emeritus hoogleraar geestelijke gezondheid op het werk en duurzame inzetbaarheid bij Tilburg University. ‘De ontwikkeling daarvan stagneert, mede omdat het voor veel mensen onwennig voelt om te werken vanuit modellen die zijn gebaseerd op een positief mensbeeld. Ook bestaat de angst dat het loslaten van de huidige, op controle gebaseerde methoden leidt tot een kleinere uitstroom uit de uitkering.’

Gesprekshandleiding waarin waarden centraal staan

Het project ‘Waarde en duurzaamheid toevoegen aan de re-integratie’ draagt bij aan de ontwikkeling van een alternatief waarin de menselijke maat centraal staat. Dit door het AKC gefinancierde project is op 1 september 2023 gestart. ‘Samen met arbeidsdeskundigen en cliënten werken we in het project aan een gesprekshandleiding waarin waarden centraal staan’, licht hoogleraar Roland Blonk van Tilburg University toe. ‘Hiermee kunnen arbeidsdeskundigen methodisch een op waarden gerichte re-integratie van werkzoekenden of werknemers in het 1e of 2e spoor begeleiden of vormgeven, of beoordelen op kwaliteit.’

Elkaar versterkende methodieken als basis

Uit onderzoek blijkt dat een op waarden gebaseerde benadering erg geschikt is om te voldoen aan de behoefte aan meer menselijke maat in de begeleiding. Met name twee in Nederland ontwikkelde methodieken – Capability voor Werk Methode en Gewogen Maatwerk – blijken effectief. Ze vormden de basis voor een aantal recente praktijkexperimenten en onderzoeken waarin de effectiviteit van begeleiding of ondersteuning die is gebaseerd op vertrouwen en waarden is aangetoond. In zijn oratie onderbouwde Roland dat de benaderingen elkaar in de praktijk kunnen versterken. ‘Dat idee ligt mede ten grondslag aan dit project’, vertelt hij. ‘We passen het toe en aan op de beroepspraktijk van arbeidsdeskundigen.’

Opzet project Waarde en duurzaamheid toevoegen aan de re-integratie

Het project is opgebouwd rond een stuurgroep en twee discussiegroepen. De leden van de stuurgroep geven in alle fasen vorm aan het onderzoek. Ze brainstormen over het instrument en bepalen mede de uiteindelijke inhoud en vormgeving. Ook leden van de discussiegroepen zijn betrokken bij alle fasen van het onderzoek. Zij focussen op de implementeerbaarheid en praktische uitvoerbaarheid van het instrument. Het project betrekt daarbij ook de rol van de werkgever.

Doe je mee?

Roland en Jac zijn nog op zoek naar meer deelnemers aan het project. ‘In de discussiegroepen is nog plek voor arbeidsdeskundigen. Ook cliëntvertegenwoordigers of cliënten die een bijdrage kunnen leveren aan de stuur- of discussiegroepen zijn zeer welkom.’ Voor deelnemers start het project met een workshop op 6 oktober. Wil jij een bijdrage leveren aan een meer menselijke re-integratiebegeleiding? Meld je dan snel aan bij Jac van der Klink

AKC
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Onderzoek naar preventieve en vroegtijdige inzet arbeidsdeskundigen in HR Rendement

De kennis die het AKC ontwikkelt is relevant voor arbeidsdeskundigen én voo ...

AKC
AKC
Arbeidsdeskundigen willen meer informatie over late gevolgen van kanker

Arbeidsdeskundigen hebben behoefte aan meer informatie over de late gevolge ...

AKC
Bernard van Nijnatten vraagt als nieuwe bestuurder van het AKC aandacht voor duurzame inzetbaarheid

Bernard van Nijnatten (58) is iemand die zelf graag beweegt en liefst ook a ...

AKC
Meer Kenniscentrum AKC nieuws