Arbeidsdeskundigen willen meer informatie over late gevolgen van kanker | Arbeidsdeskundigen
18
jun
2024

Arbeidsdeskundigen willen meer informatie over late gevolgen van kanker

Arbeidsdeskundigen hebben behoefte aan meer informatie over de late gevolgen van kanker(behandelingen) en werk. Dit blijkt uit een online vragenlijstonderzoek onder 78 arbeidsdeskundigen naar hun kennis, ervaringen en behoeften op dit gebied.

Steeds meer mensen overleven kanker of leven langer met de ziekte. Daarom is er toenemende aandacht voor werkhervatting na een kankerdiagnose en voor het blijven werken tijdens en na de behandelingen. De late gevolgen van kanker en de behandelingen blijven echter vaak onderbelicht.

In samenwerking met het Centrum Werk Gezondheid, de Hogeschool van Amsterdam, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en met steun van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) is een vragenlijst opgesteld. Het doel was om te onderzoeken in hoeverre arbeidsdeskundigen alert zijn op de late gevolgen van kanker(behandelingen), hoe ze deze kennis toepassen in hun werk en welke aanvullende informatie hen kan helpen.

Resultaten van de vragenlijst

De resultaten van de vragenlijst zijn samengevat in een factsheet. Hieruit blijkt dat 18% van de arbeidsdeskundigen veel kennis heeft over de late gevolgen van kanker(behandelingen) en de impact hiervan op werk.76% zegt er enigszins van op de hoogte te zijn. ‘Het is positief dat er al zoveel arbeidsdeskundigen zijn die kennis hebben van late gevolgen van kanker’, zegt Tamara Raaijmakers van het Centrum Werk Gezondheid. ‘Maar het onderzoek laat ook zien dat we vooral arbeidsdeskundigen aanspreken die al actief zijn in de begeleiding van werknemers met kanker.’

Daarnaast geeft 95% van de arbeidsdeskundigen aan behoefte te hebben aan meer informatie over late gevolgen van kanker(behandelingen).

Arbeidsdeskundigen onbekend bij werknemers

Het vragenlijstonderzoek is de start van een breder onderzoek. Tamara: ‘Uit groepsgesprekken met werknemers blijkt dat veel van hen niet weten wat een arbeidsdeskundige kan betekenen bij de late gevolgen van kanker(behandelingen). Voor vrijwel alle werknemers die we spraken, was de arbeidsdeskundige een onbekende professional’. Na uitleg over hun rol gaven werknemers aan dat ze graag arbeidsdeskundige hulp hadden gehad bij hun werkgerelateerde problemen als gevolg van kanker.

Handreiking voor arbeidsdeskundigen

Op basis van de resultaten uit de vragenlijst en de gesprekken met werknemers wordt een handreiking ontwikkeld. ‘Deze handreiking biedt arbeidsdeskundigen inzichten om late gevolgen van kanker(behandelingen) te herkennen en geeft informatie en tips voor het adviseren en begeleiden van werknemers’, licht Tamara toe. Een adviescommissie, bestaande uit arbeidsdeskundigen en werknemers met ervaring met late gevolgen van kanker, is nauw betrokken bij de ontwikkeling. De handreiking wordt dit najaar verwacht.

AKC
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Onderzoek naar preventieve en vroegtijdige inzet arbeidsdeskundigen in HR Rendement

De kennis die het AKC ontwikkelt is relevant voor arbeidsdeskundigen én voo ...

AKC
AKC
Nederlands Kanker Collectief presenteert Actieplan Werk en Kanker

Op 17 april 2024 presenteerde het Nederlands Kanker Collectief (NKC) het Ac ...

AKC
NVvA
Reeks online workshops Kanker en Werk van start

Jaarlijks krijgen 100.000 mensen in Nederland de diagnose kanker. 50.000 va ...

AKC
Meer Kenniscentrum AKC nieuws