21
jun
2022

Arbeidsdeskundigen gezocht voor training ‘Samen Beslissen’

Het lectoraat Arbeidsdeskundigheid van de HAN is op zoek naar arbeidsdeskundigen die werknemers met psychische klachten begeleiden. Deze arbeidsdeskundigen worden uitgenodigd om mee te werken aan het ontwikkelen van een training.

De HAN ontwikkelt in opdracht van het AKC een nieuwe aanpak voor de re-integratie van medewerkers met psychische klachten. Deze aanpak is gebaseerd op de gespreksmethodiek 'Samen Beslissen'. Hiervoor zijn de onderzoekers op zoek naar arbeidsdeskundigen die een vraagbehoefte hebben op het thema eigen regie van medewerkers en die mee willen denken over vorm en inhoud van een training voor arbeidsdeskundigen.

Doelen van de training

  • Het versterken van de eigen regie van werknemers met psychische problemen, met behulp van de gespreksmethodiek Samen Beslissen. Het versterken van de kennis en vaardigheden van arbeidsdeskundigen tijdens het re-integratieproces gericht op het laten meebeslissen van werknemers;
  • In de samenwerking met leidinggevenden en HR-professionals een gezamenlijke visie uitdragen en eenzelfde aanpak toepassen op basis van Samen Beslissen.

Wat houdt deelname in?

In de eerste gespreksronde wisselen arbeidsdeskundigen kennis uit over begeleiding bij psychisch verzuim. We verkennen wat je als arbeidsdeskundige nodig hebt om medewerkers meer mee te kunnen laten beslissen tijdens re-integratie. In de tweede gespreksronde ontvang je een terugkoppeling van de inventarisatie onder arbeidsdeskundigen, HR-professionals, leidinggevenden en medewerkers met als doel deze resultaten samen om te zetten naar aanbevelingen voor het handelen van arbeidsdeskundigen. Dit met het doel het re-integratieproces beter te laten verlopen. Hiervoor worden PE-punten toegekend.

De groepsgesprekken voor ronde 1 en 2 zullen in respectievelijk juli/september en september/oktober in overleg gepland worden.   

Als je meer informatie wilt of je wil aanmelden, stuur dan een mail naar Bouwine Carlier op Bouwine.Carlier@han.nl of bel met 06-15104296.

Kijk voor meer informatie op de HAN projectsite: https://www.han.nl/projecten/2022/samen-beslissen/ 

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Enquête in het kader van het onderzoek naar technostress

Eerder kondigden we aan dat Noël Barnard onderzoek doet namens het Arbeidsd ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC Jaarverslag 2022 online

Het AKC heeft het jaarverslag over 2022 gepubliceerd. Een jaar waarin we we ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Onderzoek naar technostress van start

Frustraties op werk, omdat de computer het niet goed doet, honderden mailtj ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Kenniscentrum AKC nieuws