15
nov
2023

Arbeidsdeskundige Kor Brongers promoveert op begeleiding in re-integratie bij meervoudige problematiek

Met zijn promotie op 8 december 2023 rondt Kor Brongers zijn promotieonderzoek af naar het effect van een integrale participatiegerichte dienstverlening door de arbeidsdeskundige aan klanten met meervoudige problematiek. Kor Brongers is de eerste arbeidsdeskundige die promoveert. Daar zijn we ontzettend trots op!

Ondanks de ruime inzet op bevordering van arbeidsdeelname van mensen met een arbeidsbeperking, blijft die laag. Het vinden en behouden van werk blijkt niet eenvoudig voor deze groep. Een mogelijke reden hiervoor is dat een groot deel van de mensen multiproblematiek ervaart. Dit kan hen belemmeren in het (re-)integratieproces. Kor: ‘Met mijn onderzoek wil ik bereiken dat cliënten met meervoudige problemen beter worden begeleid in hun re-integratieproces. Een manier van begeleiden waarin de menselijke maat een rol speelt en waarin erkenning is voor meervoudige problematiek waarvoor een integrale aanpak nodig is. De cliënt heeft hierbij zelf de maximale regie. Het beoogde eindresultaat is dan een duurzame re-integratie in een passende activiteit, bij voorkeur een betaalde baan.’

Onderzoeksdoelen

Het onderzoek van Kor kende vier subdoelen:

  1. Inzicht krijgen in de prevalentie, combinaties en ernst van multiproblematiek bij cliënten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  2. Onderzoeken in hoeverre sociale netwerken van cliënten ondersteuning kunnen bieden bij re-integratie.
  3. Ontwikkelen van een integrale, op eigen krachten gebaseerde methode van re-integratie, waarbij de inzet van sociale netwerken wordt gestimuleerd.
  4. Evalueren van de effecten van deze nieuwe methode.

Integrale methode

Uit de studie blijkt dat er bij 87% van de cliëntenpopulatie sprake is van meervoudige problematiek. Dit laat zien dat ook problemen op andere gebieden dan de gezondheid het vinden van werk of de terugkeer van werk kunnen belemmeren. Denk aan financiën, onderwijs en mantelzorg. ‘Arbeidsdeskundigen ervaarden de ontwikkelde methode als waardevol, maar hij bleek lastig te implementeren in de praktijk. Hierdoor bleef een positief effect uit. Desondanks past de methode goed in het huidige re-integratiebeleid waar de “menselijke maat” voorop staat, en cliënten actief worden betrokken bij beslissingen over hun leven. Onderzoek naar de voorwaarden voor succesvolle implementatie in de praktijk zou een volgende stap zijn.’

Inzichten voor arbeidsdeskundigen

‘Kennis en inzichten uit het onderzoek kunnen helpen bij de arbeidsdeskundige beoordeling van belemmerende factoren bij terugkeer naar werk’, aldus Marianne Holleman, directeur AKC. ‘Het geeft arbeidsdeskundigen en andere professionals inzicht in het feit dat er, naast medische factoren, een veelheid aan andere factoren zijn die re-integratie hinderen. Bovendien laat het zien dat rekening houden met de krachten en wensen van cliënten en het inzetten van sociale netwerken van toegevoegde waarde kunnen zijn bij re-integratie.’

Steun UMCG, UWV en AKC

Kor vertelt dat hij tijdens zijn promotie veel steun heeft gehad van verschillende mensen. ‘Naast de steun van mijn promotieteam binnen het UMCG en het UWV was mijn promotie niet mogelijk geweest zonder het AKC. Zowel financieel als moreel heeft het AKC mij volledig gesteund. Een promotieonderzoek is een langdurig traject en zonder de steun van de juiste mensen is dit niet te doen. Marianne Holleman als directeur en Vincent Braun als programmamanager van het AKC, dank voor jullie vertrouwen en steun en ik zie uit naar onze verder samenwerking in de toekomst.’

Trots

Marianne: ‘Naast de waardevolle inhoud van het promotieonderzoek ben ik vooral heel trots op Kor dat hij zijn promotieonderzoek heeft afgerond in combinatie met zijn werk als arbeidsdeskundige. Hij heeft in de promotiejaren flink wat doorzettingsvermogen getoond. Sinds dit jaar is Kor ook lid van de Programma Advies Commissie van het AKC. Daar brengt hij als wetenschapper en arbeidsdeskundige een mooie verbinding tussen wetenschappelijke kennis en de praktijk van de beroepsgroep.’

Meer weten?

De promotie is online te volgen op 8 december om 12.45 via: www.rug.nl/digitalphd

Of download de digitale versie van het proefschrift via: https://www.publicatie-online.nl/publicaties/kor-brongers/

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Toepasbare technologie voor letselschade-arbeidsdeskundigen

Arbeidsdeskundigen spelen een cruciale rol in het beoordelen van werkgerela ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Nu online Cahier 32: Vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen blijkt effectief

Veel arbeidsdeskundigen hechten waarde aan de vroegtijdige inzet van hun ex ...

AKC
Wolter is arbeidsongeschikt én werkt: ‘Ik moet onder de mensen zijn’

Geroutineerd sjeest Wolter van Coeverden in zijn rolstoel door de werkplaat ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Meer Kenniscentrum AKC nieuws