07
sep
2022

Arbeidsdeskundige hulp gezocht bij ontwerp Overzichtscahier

Onderzoeksbureau Muzus gaat een overzichtscahier samenstellen dat inzichtelijk maakt welke arbeidsdeskundige modellen en instrumenten arbeidsdeskundigen in hun werk kunnen toepassen. Muzus is nu op zoek naar arbeidsdeskundigen die geïnterviewd willen worden over hun dagelijks werk en hun ervaringen: welke modellen en instrumenten worden er in de praktijk belangrijk gevonden? En hoe zorgen we ervoor dat meer arbeidsdeskundigen hier met plezier mee aan de slag gaan?

Het AKC wil kennis ontwikkelen, kennisdeling bevorderen, verbinder zijn van onderzoek met de praktijk, ontwikkelingen vertalen naar het beroep en zo de professionaliteit van de arbeidsdeskundige voeden en aanjagen. Het Programma Advies Communicatie (PAC) heeft een lijst samengesteld met modellen en instrumenten, welke bruikbaar zijn voor arbeidsdeskundigen. Voor verschillende situaties zijn verschillende modellen en instrumenten bruikbaar. Het AKC wil dat arbeidsdeskundigen deze modellen en instrumenten kunnen gebruiken in hun dagelijks werk om kennis uit onderzoek met de praktijk te verbinden. En arbeidsdeskundigen motiveren om modellen en instrumenten in te zetten in hun dagelijks werk. Hiervoor is het belangrijk dat arbeidsdeskundigen een goed begrip hebben van de modellen en instrumenten en weten welk model of instrument in welke situatie ingezet kan worden.

Muzus gaat aan de slag met de ontwikkeling van een overzichtscahier van arbeidsdeskundige modellen en instrumenten. Dat cahier heeft als werktitel ‘Grazelpakket’ gekregen. Grazelen is een ouderwets woord voor grasduinen en weerspiegelt voor ons het gewenste gevoel van arbeidsdeskundigen bij dit pakket: je met plezier in de modellen en instrumenten verdiepen. Dat gaan we doen door een visueel aantrekkelijk overzicht te creëren, maar vooral ook door een middel te ontwikkelen om arbeidsdeskundigen aan te zetten tot het toepassen van deze modellen en instrumenten in hun dagelijkse praktijk. Wat in ieder geval gaat terugkomen in het overzicht zijn modellen zoals ICF, het integratief gedragsmodel en Positieve gezondheid. En instrumenten zoals Motivational interviewing en de Scan werkvermogen werkzoekenden. Maar we gaan verder kijken: welke modellen en instrumenten worden er in de praktijk belangrijk gevonden? En hoe zorgen we dat meer arbeidsdeskundigen hiermee met plezier aan de slag gaan?

Om de laatste twee vragen goed te beantwoorden hebben we jullie nodig. We spreken graag een aantal arbeidsdeskundigen over hun dagelijkse de context, en hun ervaringen en behoeften rondom het toepassen/grazelen van modellen en instrumenten.

Wie zoeken we? Voor dit project interviewen we arbeidsdeskundigen werkzaam binnen claimbeoordeling, arbeidstoeleiding, arbodiensten, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ZZP’ers en ondernemers, en arbeidsdeskundigen werkzaam rondom letselschade en arbeidsongeschiktheid.

Heeft u 31 oktober of 17, 21 of 24 november tijd voor een digitaal gesprek over uw ervaring met het toepassen/grazelen van modellen en instrumenten? Of mogen we bij u langskomen op 22, 23 november of 1 december om dit gesprek fysiek te voeren? Neem dan contact op met AKC via akc@arbeidsdeskundigen.nl

Details:

  • Een interview naar uw ervaringen van ongeveer een uur. Dit gesprek doen we fysiek of via beeldbellen.
  • Voorbereiding van het interview aan de hand van informatie die we u vooraf toesturen. Dat helpt om uw antwoorden op onze vragen nóg waardevoller te maken.
  • Voor het onderzoek willen we graag met verschillende soorten arbeidsdeskundigen spreken. Daarom vragen we u voor de aanmelding de volgende gegevens aan ons door te geven: type arbeidsdeskundige, werklocatie, aantal jaren actief in het vakgebied, wanneer je beschikbaar bent.
  • Waarschijnlijk kan niet iedereen die zich aanmeldt ook echt meedoen. Als u niet uitgekozen wordt voor een interview, krijgt u dat via de mail te horen.

Muzus? Muzus is een ontwerpbureau dat zich bezig houdt met sociale vraagstukken en maatschappelijke transities. We ontwerpen verandering. Dat doen we niet alleen, maar altijd in co-creatie met de mensen over wie het gaat, of voor wie het bedoeld is. Daarmee stellen we de behoeften en ervaringen van de doelgroep centraal, in dit geval die van arbeidsdeskundigen. Op het vlak van Werk en Inkomen en bestaanszekerheid werkt Muzus aan projecten zoals ‘Als verrekenen een beperking is’ en Kopkrakers. Maar ontwikkelden we ook de kaartenset Tegenwicht in het onderzoek Afwegingen bij re-integratie en jobcoaching.

AKC
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Late gevolgen van kanker(behandeling) en werk: mogen we je een paar vragen stellen?

Jouw input draagt bij aan meer arbeidsdeskundige kennis over dit onderwerp. ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
De gevolgen van technologisering voor het arbeidsdeskundig vak

Robotisering en digitalisering zijn alom aanwezig. In ons privéleven en in ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Arbeidsdeskundige Kor Brongers promoveert op begeleiding in re-integratie bij meervoudige problematiek

Met zijn promotie op 8 december 2023 rondt Kor Brongers zijn promotieonderz ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Kenniscentrum AKC nieuws