20
sep
2022

Databank voorbeeldcasuïstiek uitgebreid

Aan de databank met arbeidsdeskundige voorbeeldcasuïstiek (ADVC) is een nieuwe casus toegevoegd. Naar aanleiding van een praktijkvoorbeeld boog een team UWV-arbeidsdeskundigen van Bezwaar & Beroep zich over de vraag wat de reikwijdte is van spoor 1 re-integratie bij een grote organisatie.

Kennis delen met arbeidsdeskundigen over de behandeling van complexe casussen, dat is wat arbeidsdeskundige voorbeeldcasuïstiek (ADVC) wil bereiken. Door de commentaren van de beroepsgroep en de beschikbare jurisprudentie doen arbeidsdeskundigen inspiratie op voor hun praktijk. Het online kennisdossier AD-Voorbeeldcasuïstiek is aangevuld met de casus Reikwijdte van het eerste spoor: re-integratie bij een (grote) organisatie. 

Een groep arbeidsdeskundigen Bezwaar & Beroep van UWV boog zich over een casus waarin de UWV-arbeidsdeskundige SMZ oordeelde dat de re-integratie-inspanningen spoor 1 onvoldoende waren. De LLC ging akkoord, maar de werkgever ging in beroep en werd uiteindelijk in het gelijk gesteld.

Meer weten? In het komende nummer van AD Visie verschijnt een artikel over de totstandkoming van deze ADVC. Bekijk ook eens andere voorbeeldcasuïstiek in ons kennisdossier.

AKC
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Nieuw onderzoek voor betere begeleiding bij re-integratie spoor 2

ZonMw heeft zeven onderzoeksprojecten gehonoreerd in het programma ‘Verbete ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Arbeidsdeskundigen
Het regeerakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” en de arbeidsdeskundige praktijk

Vincent Braun heeft namens het AKC een analyse gemaakt van het regeerakkoor ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Meer Kenniscentrum AKC nieuws