30
apr
2021

Aan de slag met uniforme loonwaardebepaling

Divosa organiseert een Webinar waarin aandacht wordt besteedt aan wat de uniformering van de loonwaarde voor gemeenten betekent.

Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe regelgeving over de uniforme loonwaardebepaling gelden. Dit is de methodiek waarmee de loonwaarde wordt bepaald voor mensen met een arbeidsbeperking die met loonkostensubsidie aan de slag gaan bij (reguliere) werkgevers. Het speelt een belangrijke rol in het vormgeven van de inclusieve arbeidsmarkt.
De nieuwe regelgeving rondom uniforme loonwaardebepaling betekent nogal wat voor gemeenten: er wordt één methodiek ingevoerd, de loonwaardedeskundigen worden gecertificeerd, er komt een andere vorm van toezicht en het werkproces moet aangepast.

Om die reden zet Divosa de uniforme loonwaardebepaling in samenwerking met het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC) op de agenda tijdens de Divosa vrijdag op 28 mei van 09.30 tot 11.00 uur.

Programma

Vincent Braun van het AKC licht de nieuwe regelgeving toe. Waar moet je als gemeente en arbeidsmarktregio rekening mee houden? Daarnaast gaan we in op twee praktijkvoorbeelden van gemeenten en arbeidsmarktregio’s die al aan de slag zijn gegaan met de implementatie van de uniforme loonwaardebepaling.
 

Voor wie?

Deze bijeenkomst is interessant en relevant voor medewerkers, beleidsadviseurs en leidinggevenden die vanuit de gemeentelijke context bekend zijn met het proces van loonwaardebepaling. Heb je interesse, meld je dan hier aan voor de online bijeenkomst

AKC
NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
AKC Jaarverslag 2020 online

Het AKC heeft het jaarverslag over 2020 gepubliceerd, het jaar waarin Maria ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Vaak multiproblematiek onder arbeidsgehandicapten

Mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering rapporteren vaak multiproble ...

AKC
NVvA
Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek: Kennis waar je in de praktijk iets aan hebt

Werken in de driehoek Onderwijs, Onderzoek en Beroepspraktijk zit in het DN ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Meer Kenniscentrum AKC nieuws