Actief blijven ontwikkelen en professionaliseren | Arbeidsdeskundigen

Actief blijven ontwikkelen en professionaliseren

Kennispartner ZINZIZ onderzoekt in welke mate en op welke manier arbeidsdeskundigen ontwikkelings- en professionaliseringsbereid ervaren en welke factoren dit kan faciliteren en versterken. Dit doen wij door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek te combineren en de vertaalslag te maken van wetenschap naar praktijk. In het voorjaar van 2024 verwachten wij resultaten op te leveren, zowel in kennis als praktische handvatten.

Start                             01-08-2023
Status                          Actief
Looptijd                       8 maanden
Projectleider               Hilde van Ravenswaaij
Subsidieverstrekker  AKC

Aanleiding
In de beroepsnorm van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) wordt benoemd dat arbeidsdeskundigen zorgen dat zij zich blijven ontwikkelen en kennis verzamelen. Dit kan bijdragen aan hun betrouwbaarheid en onafhankelijkheid als partner. Van signalen uit de praktijk en het signaleren van een kennishiaat is dit onderzoek voortgekomen. Wij onderzoeken in welke mate en op welke manier arbeidsdeskundigen ontwikkelings- en professionaliseringsbereid ervaren en welke factoren dit kan faciliteren en versterken.

Achtergrond
Wij maken gebruik van het model van Kirkpatrick als onderbouwing voor de vragenlijsten, om zo de resultaten van professionaliseringsactiviteiten te beoordelen, zowel in kennis als houding en gedrag. Ook gebruiken we het integratief gedragsmodel (IGM), waarin willen en kunnen centraal staan, om inzicht te krijgen in gedragselementen en als handvat voor methodisch activeren en motiveren in het kader van ontwikkelings- en professionaliseringsbereidheid

Doel
Het doel van dit onderzoek is om kennis te vergaren en daarmee bijdragen aan de wens en aantrekkelijkheid om actief bezig te blijven met ontwikkelen en professionaliseren. Dit doen wij door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek te combineren en de vertaalslag te maken van wetenschap naar praktijk.

Verwachte resultaten
Wij verwachten een korte, goed leesbare rapportage op te leveren met opgedane inzichten en adviezen. Arbeidsdeskundigen vergaren inzicht in de (professionele) ontwikkeling van henzelf en collega’s. Bovendien leveren wij adviezen op over (onder andere) het versterken van ontwikkelingsbereidheid als arbeidsdeskundige. Daarnaast verwachten wij producten gericht op kennisdeling op te leveren, zoals een infographic en factsheet(s).

In contact komen met dit project
Hilde van Ravenswaaij    hilde@zinziz.nl    0640496436