Arbeidsdeskundigen nieuws

Vul de vragenlijst in over de arbeidsdeskundige rapportage

De NVvA heeft het AKC gevraagd om binnen het onderzoekprogramma Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen 2020 – 2024 samen met de beroepsvereniging een Leidraad arbeidsdeskundige rapportage te ontwikkelen. De leidraad heeft als doel arbeidsdesku ...

AKC
“Arbeidsdeskundig onderzoek bij kanker – anders dan anders?”

In de bijeenkomst gaan we gezamenlijk op zoek naar antwoorden op de volgende vragen: Wat is er anders in het arbeidsdeskundig onderzoek bij mensen met kanker, vergeleken met andere aandoeningen?  Wat zijn veel voorkomende beperkingen en hoe b ...

AKC
Roland Blonk

Vanaf 1 februari 2021 is prof. dr. Roland Blonk, naast bijzonder hoogleraar Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve innovatie van arbeid- (verbonden aan het AKC) en hoofdonderzoeker bij TNO, benoemd tot fellow binnen het gezamenlijke fellowship van het NI ...

AKC
Kamerbrief: Resultaten onderzoeken banenafspraak en cijfers beschut werk

Staatssecretaris Bas van 't Wout (SZW) deelt in de Kamerbrief van 18 december 2020 de resultaten van 2 onderzoeken naar de uitvoering van de Wet banenafspraak. De metingen waarop beide onderzoeken zijn gebaseerd zijn van voor de uitbraak van Covid-19 ...

NVvA
50 jaar NVvA!

In 2021 is het een halve eeuw geleden dat de NVvA werd opgericht. Een bijzondere mijlpaal waar we dit jaar met alle leden en partners bij willen stilstaan. We kijken terug naar het begin en de gebeurtenissen in de afgelopen vijftig jaar. Natuurlijk w ...

NVvA
De beste wensen voor 2021!

De besturen van NVvA en AKC wensen u alle goeds en vooral veel gezondheid voor u en uw dierbaren voor 2021!

NVvA
Nieuw in de AD Academie E-learning: Inclusieve arbeidsorganisatie; in samenwerking met CIAO

Volwaardig en duurzaam participeren in kwalitatief goed werk bevordert gezondheid en psyche van mensen en is bovendien van maatschappelijk belang. Inclusief organiseren waarborgt volwaardige en duurzame inclusie van werkenden én werkzoekenden. In dez ...

NVvA
Meedoen op de arbeidsmarkt

Gemeenten helpen inwoners betaald werk te vinden en schulden terug te dringen. Zo kunnen inwoners (weer) meedoen op de arbeidsmarkt en hun veerkracht vergroten. Dit biedt ruimte voor gezond(er) leven.

NVvA
Nog op zoek naar persoonlijke ontwikkeling en bijhorende PE punten? Check de AD Academie!

Het einde van het jaar is in zicht en de balans wordt door veel mensen opgemaakt. Ook voor wat betreft de persoonlijke ontwikkeling. Heb jij, ondanks alle coronamaatregelen kans gezien hier aan te werken? Hoe zit het met je PE punten? We hebben eerde ...

NVvA
BAR

Op initiatief van het ministerie SZW is een nieuw project gestart door Amsterdam UMC, in samenwerking met de beroepsverenigingen NVVA, NVVG en NVAB, met als doel te komen tot een gedeeld begrippen – en referentiekader voor de beschrijving van belastb ...

NVvA