Voor werkgevers | Arbeidsdeskundigen

Voor werkgevers

Wat kan de arbeidsdeskundige voor uw organisatie betekenen?

Uw organisatie kan op verschillende momenten baat hebben bij de inzet van een arbeidsdeskundige. Bijvoorbeeld wanneer een van uw medewerkers langdurig uitvalt door ziekte of ongeval. De arbeidsdeskundige kijkt dan samen met u, de werknemer en de bedrijfsarts wat er aan de hand is en of en hoe de medewerker kan re-integreren. Wellicht zijn aanpassingen in het werk nodig, of is de medewerker beter op zijn plek in een andere functie, binnen of buiten de onderneming. Vaak wordt de arbeidsdeskundige rond het eerste ziektejaar ingeschakeld (de eerstejaarsevaluatie), maar de praktijk wijst uit dat het verstandig is om al eerder in het ziektetraject arbeidsdeskundig onderzoek te laten uitvoeren. Immers, de afstand tot werk is dan nog niet zo groot. Bovendien kan de zoektocht naar ander werk veel eerder beginnen als duidelijk is dat terugkeer naar eigen werk geen optie is. Ook wanneer medewerkers geregeld kort verzuimen is het raadzaam om een arbeidsdeskundige in te schakelen.

U kunt de arbeidsdeskundige echter ook inzetten vanwege zijn of haar kennis op het gebied van preventie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Arbeidsdeskundigen doen bijvoorbeeld werkplekonderzoek of kunnen het werkvermogen van medewerkers verbeteren zodat zij met plezier en duurzaam aan het werk blijven.

Arbeidsdeskundigen zijn ook onmisbaar wanneer u maatschappelijk verantwoord onderneemt en bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst heeft of wilt nemen. De arbeidsdeskundige is de aanwezen persoon om het werkvermogen, de vereiste werkomstandigheden en -begeleiding in kaart te brengen.