Arbeidsdeskundigen nieuws

Beroepsnorm boekje

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum is de geactualiseerde beroepsnorm verschenen in een handzaam boekje. Alle leden hebben de uitgave, samen met de jubileumeditie van AD Visie, thuisgestuurd gekregen. Het beroepsnormboekje staat nu ook online. ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Webinar 'Passende arbeid als ontwikkelingsperspectief - 6 juli 2021

De arbeidsdeskundige binnen het poortwachterdomein voelt in toenemende mate de druk om bij de re-integratievraag te kiezen voor de kortste weg naar werk. Een druk die met name voortvloeit uit het toetsingskader van de Wet verbetering Poortwachter en ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC Collegetour Kanker en Werk; vervolg

Op 17 juni vond het 2de webinar in de AKC Collegetour Kanker en Werk plaats. Dit keer hebben ruim 90 arbeidsdeskundigen zich verdiept in de vraagstukken rondom arbeidsdeskundig onderzoek en re-integratieadvies bij kanker aan de hand van de boeiende k ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
E-learning Gebarentaal op de werkvloer

Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid biedt sinds kort een gratis e-learning gebarentaal op de werkvloer. De e-learning is ook interessant voor arbeidsdeskundigen en andere professionals die actief zijn op het gebied van re-integrat ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Op weg naar de Arbovisie 2040

Ministerie van SZW wil trendbreuk in arbeidsomstandigheden en formuleert Arbovisie 2040 In 2020 is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestart met het traject om tot een Arbovisie 2040 te komen. Om huidige en toekomstige vraa ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Overheidsapps slecht toegankelijk

Slechts 1 van de minstens 500 apps van de Nederlandse overheid is aantoonbaar toegankelijk voor mensen met een beperking. Dit blijkt uit onderzoek door Stichting Appt. Het gevolg is dat gebruikers met een beperking, een psychische kwetsbaarheid en ou ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Factsheet Beeldschermwerk - TNO

TNO heeft een factsheet gepubliceerd over beeldschermwerk anno 2021. Daaruit blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders (45%) minstens 6 uur per werkdag beeldschermwerk doet. Van de mensen die thuiswerken tijdens COVID-19 zit zelfs 89% langer dan ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Leven lang ontwikkelen: duizend euro scholingsbudget

Vanaf volgend jaar kan iedere volwassen Nederlander een STAP-subsidie tot duizend euro aanvragen. Het geld moet in het kader van een leven lang ontwikkelen besteed worden aan scholing. STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie en vervangt de hu ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Nieuw in de AD Academie

In de AD Academie vind je lezingen, cursussen, e-learnings en doorverwijzingen om je arbeidsdeskundige kennis op peil te houden. De AD Academie is altijd klaar voor gebruik, maar nooit af. Deze week zijn daarom weer nieuwe onderwerpen toegevoegd. Bij ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
NVvA 50 Jaar 'Beschouwingen op het vak'

In 2021 is het een halve eeuw geleden dat de NVvA werd opgericht. Dit vieren we door 50 keer aandacht te schenken aan het jubileum. En hier is nummer 18 van 50! Beschouwingen op arbeid en het vak; de zesde in de reeks van beschouwingen is van Lex Bur ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen