01
okt
2022

UWV professionals gezocht voor deelname aan praktijkateliers en nieuwe aanpak klantgesprekken

Het UWV laat onderzoek uitvoeren door onafhankelijke onderzoekers van Regioplan, Centerdata en de TU Delft met als doel mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wajong, WIA of Ziektewet) nog beter te helpen bij het zoeken naar werk. Eén van de onderdelen in het onderzoek is het organiseren van praktijkateliers. In ditzelfde onderzoek is een nieuwe aanpak van het klantgesprek (“ontwerp-interventie”) ontwikkeld, die ondersteuning biedt bij het ontwikkelen van zelfinzicht bij mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en het samen beslissen over gepaste vervolgstappen voor duurzame re-integratie.  

Dit zijn werksessies waarin de onderzoekers met professionals nieuwe handelingsperspectieven willen verkennen voor (activerende) gespreksvoering (zoals een oriëntatie- of coachingsgesprek) binnen de dienstverlening voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Werk je bij het UWV als arbeidsdeskundige, adviseur intensieve dienstverlening of ZW-re-integratiebegeleider en heb je interesse om aan een praktijkatelier deel te nemen, lees dan hier verder en meld je aan.

De onderzoekers willen samen met professionals deze nieuwe aanpak evalueren.
Indien je hieraan mee wilt werken, vraagt dit het voeren van gesprekken met cliënten volgens deze nieuwe aanpak, het evalueren van die gesprekken en het weer uitproberen in de praktijk van de bijgestelde aanpak naar aanleiding van de evaluatie. Naast het voeren van gesprekken, neem je ook deel aan een 3 tal bijeenkomsten. Als je deel wilt nemen aan deze pilot en zo wilt bijdragen aan verbetering van de re-integratiedienstverlening binnen het UWV lees dan hier verder.
 

Arbeidsdeskundigen
AKC
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
Help mee om de samenwerking tussen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen te verbeteren!

Wij willen u vragen om deel te nemen aan een onderzoek binnen het ZonMw pro ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Helft van de mensen met een zwaar beroep denkt pensioen niet te halen

Bijna de helft van de werkenden boven de 45 jaar verwachten niet dat ze hun ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten weer op pre-corona niveau

De arbeidsparticipatie van arbeidsbeperkten is weer bijna op het niveau van ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws