Nederlands Kanker Collectief presenteert Actieplan Werk en Kanker | Arbeidsdeskundigen
13
mei
2024

Nederlands Kanker Collectief presenteert Actieplan Werk en Kanker

Op 17 april 2024 presenteerde het Nederlands Kanker Collectief (NKC) het Actieplan Werk en Kanker. Hiermee willen ze bewerkstelligen dat mensen werk kunnen krijgen en behouden, zowel tijdens als na de behandeling van kanker. Een doelstelling waar het AKC zich bij aansluit. AKC-directeur Marianne Holleman leverde namens het AKC een bijdrage aan dit actieplan.

Samenwerking

Een van de problemen die het NKC signaleert is dat verschillende professionals die betrokken zijn bij de terugkeer naar werk of werkbehoud onvoldoende samenwerken. Daarbij noemt het NKC expliciet professionals in het arbeidsdomein, het sociale domein en zorgprofessionals in de eerste, tweede of derde lijn. Het NKC wil hen stimuleren beter samen te werken voor een lijnloze ondersteuning bij werk.

Betere informatievoorziening

Andere acties zijn onder meer gericht op het verbeteren van de vindbaarheid van beschikbare informatie voor patiënten, werkgevers, werkomgeving en (zorg)professionals. Ook de organisatie van een bewustwordingscampagne over de impact van kanker op werk staat voor 2024 op de rol. Lees meer op de website van het NKC.

Activiteiten AKC

Ook het AKC is zich ervan bewust dat er op het gebied van begeleiding van kankerpatiënten nog een wereld te winnen is. Daarom organiseren we verschillende activiteiten rond dit thema om de kennis van arbeidsdeskundigen over kanker en werk te vergroten:


AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
Praat en denk mee over het begeleiden van werknemers met late gevolgen van kanker(behandeling) in een online groepsgesprek

Veel mensen die kanker hebben doorgemaakt, hebben op langere termijn last v ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Start onderzoek Werken met de late gevolgen van kanker(behandeling)

Steeds meer mensen overleven kanker. Er is (gelukkig) de nodige aandacht vo ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws