11
mei
2023

Een inspiratiesessie over inclusief werkgeverschap

Hoe ga je als professional in gesprek met werkgevers nu er steeds meer nadruk wordt gelegd op het matchen van werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt? Tijdens de eerste van de twee inspiratiesessies wordt deze vraag beantwoord op basis van jarenlange praktijkervaring en wetenschappelijke kennis over inclusief werkgeverschap.

Ruim 80 deelnemers zijn aanwezig, waaronder werkgevers, professionals, werkgevers- en werkzoekendendienstverleners, en medewerkers van ontwikkelbedrijven, ggz-instellingen, UWV en gemeenten.

Het doel van de inspiratiesessie

Organisator Marcelle Breemans, projectleider Werkgeversdienstverlening bij de Programmaraad citeert uit de Spiegel Bestaanszekerheid waarin de Nederlandse arbeidsinspectie constateert dat het matchen van werkzoekenden met een kwetsbare arbeidsmarktpositie hogere eisen stelt aan de ondersteuning van werkgevers. Het doel van de bijeenkomst is om tips, ervaringen en wetenschappelijke inzichten te delen waarmee professionals het voor werkgevers aantrekkelijker en gemakkelijker kunnen maken om inclusief te worden.

Verbinden en arrangeren

Mary van de Looij, adviseur bij het Landelijk WSP Gemeenten, vertelt hoe deze organisatie voortkomt uit de behoefte van landelijk georiënteerde werkgevers om ondersteuning op landelijk niveau te krijgen. Voor zo’n werkgever is het ondoenlijk om met alle 35 arbeidsmarktregio’s apart afspraken te maken. Daarom maakt het Landelijk WSP Gemeenten centrale afspraken over regelingen en processen.

Whitepaper voor werkgevers en WSP’s

De ervaringen van het Landelijk WSP Gemeenten met de regio’s, werkgevers en diverse partners zijn bijeengebracht in een whitepaper, een gids voor het inrichten van een inclusief personeelsbeleid. Wat voor regelingen zijn er? Welke stappen moet je zetten? Het whitepaper geeft ook een overzicht van instanties die kunnen helpen, zoals WSP’s, leerwerkloketten en UWV. Er komen ook werkgevers aan het woord die hun praktijkervaring delen. En andere stakeholders zoals de voorzitters van MKB-Nederland en VNO-NCW.

De whitepaper geeft een compleet en praktisch overzicht van inclusief werkgeverschap, waarmee werkgevers direct aan de slag kunnen om hun organisatie inclusiever te maken.

inKLUSiviteit bij Praxis

Ook kwam naar voren dat Praxis een voorbeeld is van een organisatie die proactief werkt aan inclusiviteit en hier ook eigenaarschap voor toont. Daar zijn kandidaten met een beperking of een achterstand op de arbeidsmarkt welkom. Het bedrijf heeft zelfs diversiteit en inclusiviteit opgenomen in de duurzaamheidsagenda van moederorganisatie Maxeda. Het advies vanuit Praxis luidt: begin klein, met de collega’s die willen en zorg voor goede ambassadeurs. Praxis pakte het simpel aan, door een takenlijst te maken met wat er allemaal in een winkel gebeurt. En dan kijken ze met een kandidaat wat iemand wél kan. 

Lees hier het volledige verslag van de inspiratiesessie ‘inclusief werkgeverschap’ van 4 april 2023 van de Programmaraad. De whitepaper download je hier.

NVvA
NVvA
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
NVvA belicht de rol van arbeidsdeskundigen in nieuw OCTAS rapport

Op een bijzondere bijeenkomst op 29 februari heeft OCTAS, in het bijzijn va ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
NVvA Steunt Baanbrekende Aanpak voor Werknemerswelzijn en Organisatorische Veerkracht

Samen met een multidisciplinair consortium van academische en praktijkpartn ...

Arbeidsdeskundigen
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Toepasbare technologie voor letselschade-arbeidsdeskundigen

Arbeidsdeskundigen spelen een cruciale rol in het beoordelen van werkgerela ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws