Arbeidsdeskundigen nieuws

Blijf sterk aan het werk

Wat kan de werkgever doen om werkenden met psychische klachten te steunen? Een onderzoek door Suzanne van Hees en Anne Achten naar ervaren werkvermogen van werkenden met psychische klachten en de kans om te blijven  werken, en rol hierin van ervaren ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA 50 Jaar 'Beschouwingen op het vak'

In 2021 is het een halve eeuw geleden dat de NVvA werd opgericht. Dit vieren we door 50 keer aandacht te schenken aan het jubileum. Vandaag nummer 6 van 50! Beschouwingen op arbeid en het vak; de derde in de reeks van beschouwingen is van Amma Asante ...

NVvA
Nieuw in de AD Academie

In de AD Academie vind je lezingen, cursussen, e-learnings en doorverwijzingen om je arbeidsdeskundige kennis op peil te houden. De AD Academie is altijd klaar voor gebruik, maar nooit af. Deze week zijn daarom weer nieuwe onderwerpen toegevoegd. Zo ...

NVvA
Behandeling wetsvoorstel Breed Offensief banenafspraak uitgesteld

De wetswijziging die beoogd dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan en blijven, behoort weliswaar tot de niet-controversieel verklaarde onderwerpen, maar behandeling ervan in de Tweede Kamer is tot nader order uitgesteld. De beoogd ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Nieuwe website Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG)

Graag maken wij je attent op de nieuwe website van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG): www.kcvg.nl. Het 15 jarig jubileum van KCVG was een mooie aanleiding om de oude website te vernieuwen. De nieuwe website voldoet aan de eisen en wens ...

NVvA feliciteert SRA met haar Raad van Toezicht

De SRA heeft sinds kort een Raad van Toezicht. De NVvA feliciteert de SRA hiermee. De raad houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken van de stichting. Daarnaast staat de Raad van Toezicht ook het bestuur terzijde met ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Platform Sociaal Domein zoekt nieuwe leden

Het Platform Sociaal Domein richt zich op professionalisering en profilering van arbeidsdeskundigen werkzaam bij of voor gemeenten. Deze arbeidsdeskundigen geven invulling aan de uitvoering van de Participatiewet. Ben jij werkzaam binnen of voor het ...

NVvA
Met VR sneller naar een passende baan?

Weener XL, het werk-ontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch, heeft samen met TNO, partner in de Kennisalliantie Inclusie en Technologie, onderzoek gedaan naar de effectiviteit en gebruikerservaringen van VR-brillen bij mensen met een afstan ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Meer en langer verzuim tijdens tweede golf. Zorgsector piekt

Tijdens de tweede coronagolf is er sprake van vaker en langer verzuim door besmetting met het corona-virus. Was tijdens de eerste golf de helft van de corona-patiënten na twee maanden weer volledig aan het werk, nu is dat bijna drie maanden. Volgens ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Online eindcongres onderzoeksprogramma 'De Werkende Centraal'

Het onderzoeksprogramma 'De Werkende Centraal' ontwikkelt kennis en producten om de arbeidsparticipatie van chronisch zieken te bevorderen. Het vierjarige programma, vooral gericht op sociaal geneeskundigen, wordt op maandag 19 april afgesloten met e ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen