Arbeidsdeskundigen nieuws

Vooral in het noorden veel onbenut arbeidspotentieel

Nu in alle sectoren personeelstekorten zijn is het belangrijk om iedereen die kan en wil werken te mobiliseren. Dat betekent ook een sterkere focus op het zogeheten onbenut arbeidspotentieel. De meesten daarvan zijn te vinden in Groningen en Noord-Ho ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Onderzoek arbeidsdeskundigen en de inclusieve arbeidsmarkt

In april is het onderzoek Arbeidsdeskundigen en de inclusieve arbeidsmarkt van start gegaan. Binnen dit onderzoek staat het versterken van de arbeidsmarkpositie van werkzoekenden en werkenden met een migratieachtergrond centraal.

AKC
Arbeidsdeskundigen
Overgangsklachten nog lastig bespreekbaar op het werk

Veel vrouwen ondervinden fysieke en mentale klachten door de overgang, maar het is vaak taboe om daar op het werk over te praten. En dat terwijl de overgang gevolgen kan hebben voor de effectiviteit en het plezier van de medewerker op de werkvloer. I ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Nieuwe onderwerpen in de reeks Covid-19

De reeks Covid-19 op de AD Academie is uitgebreid met drie nieuwe essentials: ‘De gevolgen van de pandemie voor het stelsel van Sociale Zekerheid’, het ‘Centrum Werk en Gezondheid’ en ‘Werknemers en re-integratie tijdens de pandemie’. 

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Amber Denekamp nieuwe secretaris NVvA

Tijdens de ALV van 8 juni is Amber Denekamp benoemd tot nieuwe secretaris van de NVvA. Zij volgt in die functie Eli Van Den Heuvel op, die zich ruim tien jaar voor de vereniging heeft ingezet.

NVvA
NVvA
Begeleiden en adviseren van werkenden met beperkingen door long COVID

AKC en NVvA hebben de notitie ‘Inzichten voor arbeidsdeskundig handelen - Begeleiden en adviseren van werkenden met beperkingen door long COVID’ gepubliceerd. Deze notitie biedt houvast en advies aan arbeidsdeskundigen. Ze is te gebruiken bij de bege ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Kor Brongers stap dichterbij promotie

Arbeidsdeskundige Kor Brongers publiceerde onlangs zijn vierde wetenschappelijke artikel, waarin beschreven wordt hoe de door hem ontwikkelde methode in de praktijk werkt. Hiermee is hij weer een stap dichterbij zijn promotie.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Jaarverslag AKC online

Het AKC heeft het jaarverslag over 2021 gepubliceerd. Een jaar waarin, ondanks wisselende coronamaatregelen, heel wat werk is verzet. Het jaarverslag geeft een overzicht van de bereikte resultaten en een blik op de toekomst. Ook nieuwsgierig waar het ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Uitnodiging deelname klankbordgroep onderzoek Arbeidsdeskundigen en de inclusieve arbeidsmarkt

In april zijn onderzoekers bij het Verwey-Jonker Instituut, voor het AKC begonnen met een onderzoek naar Arbeidsdeskundigen en de inclusieve arbeidsmarkt. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan In hoeverre signaleren arbeidsdeskundigen discrimin ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Rijk heeft moeite met Banenafspraak

Volgens de meest recente metingen heeft het Rijk de doelstellingen uit de Banenafspraak wederom niet gehaald. In het derde kwartaal van 2021 zouden er 4.710 banen moet zijn, er zijn er echter maar 3.055 gerealiseerd. In 2024 moet het Rijk in totaal 5 ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen