Arbeidsdeskundigen nieuws

Inkomensondersteuning en re-integratie: gebrek aan tijd en ruimte bij gemeenten

Volgens Divosa hebben gemeenten de afgelopen jaren steeds meer op hun bord gekregen, en dat in een periode waarin de ene crisis de ander snel opvolgt. Daar komt bij dat er sprake is van arbeidskrapte, waardoor gemeenten meer moeten doen met minder me ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
SCP: Krappe arbeidsmarkt vraagt om meer mensgerichte oplossingen

In veel (essentiële) sectoren is er op dit moment een groot tekort aan medewerkers. En die krapte op de arbeidsmarkt houdt naar verwachting nog twee decennia aan. Daarom is het cruciaal dat er gewerkt wordt aan oplossingen voor deze arbeidskrapte. Wa ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Start onderzoek naar vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen in letselschadetrajecten

Impact Centre Erasmus is in de voorbereiding van de start (beoogd per 1 april 2023) van een onderzoek naar de vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen in letselschadetrajecten. Het initiatief komt voort uit de samenwerking van AKC, ArdoSZ en Impact ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
NVvA voorjaarscongres 2023

Op dinsdag 4 april vindt het jaarlijkse NVvA voorjaarscongres plaats. Je bent van harte welkom in het Agora Theater in Lelystad. Wij ontvangen je vanaf 12.00 uur met de lunch en inspireren je met vier interessante keynotes. Tussendoor is er ruimte om ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Vacature voor kleinschalig onderzoek kanker en werk Amsterdam UMC

Professionalisering arbeidsdeskundigen kanker en werk Vanuit het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) is naar voren gekomen dat er behoefte is om arbeidsdeskundigen te ondersteunen in hun rol bij de begeleiding van cliënten met een onvoorspelbaar ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Opdracht onderzoek cliëntperspectief gegund

Het AKC heeft het onderzoeksvoorstel van HAN University of Applied Sciences en Zuyd Hogeschool gehonoreerd. Zij mogen starten met het onderzoek Samen werken aan cliëntgerichte dienstverlening: het integreren van het cliëntperspectief in het arbeidsde ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Werk als medicijn

Op 23 januari bezochten minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en minister Conny Helder (Langdurige zorg en Sport) de ggz-organisatie Reakt Platinaweg in Den Haag. Zij kregen informatie over de Individuele Plaatsing en S ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Sociaal-ecologisch perspectief ontbreekt in sociaal werk

De klimaatcrisis zet mensenrechten onder druk. Sociaal werk heeft de taak niet alleen kwetsbare groepen te beschermen, maar ook de kwetsbare natuur. Dat vraagt een paradigmaverschuiving in het sociaal werk, stelt lector Richard de Brabander.

Arbeidsdeskundigen
NVvA
SCP: Kabinet, ontwikkel crisisbestendige visie samenleving

Bijna een jaar geleden presenteerde het kabinet de lange termijn aanpak COVID-19, met aandacht voor sociaal-maatschappelijke en economische continuïteit en vitaliteit.

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Werkgevers zijn tevreden over WSP, meer vraag naar informatie over de arbeidsmarkt

Werkgevers zijn ook in 2022 tevreden over hun WSP, want ze geven het WSP net als in 2021 een goede score van 7,4. Die tevredenheid komt met name door de communicatie, deskundigheid en behulpzaamheid van medewerkers. Een groot compliment dus aan de  W ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA