Arbeidsdeskundigen nieuws

(Thuis)werkenden: anoniem hulp bij psychische klachten

Corona zorgt voor een toenemend aantal psychische klachten bij werkenden. Vroegtijdig inschakelen van hulp kan voorkomen dat klachten verergeren en tot een zwaardere zorgvraag leiden. Wie liever niet naar de bedrijfsmaatschappelijk werker, bedrijfs- ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Marktsector haalt banenafspraak

Werkgevers in de marktsector hebben het afgelopen jaar 53.799 banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking en dat is bijna 3.800 meer dan de geplande 50.000. Omdat overheidswerkgevers achterbleven is het totaal beoogde aantal banen (67.500) i ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Arbeidsparticipatie en studie ouders met zorgintensief kind

In dit rapport wordt het belang van werk of studie van ouders met een zorg intensief kind besproken en waarom ouders kiezen voor het stoppen met werken of studeren. Ook worden enkele oplossingsrichtingen om werken en zorgen te kunnen combineren gegev ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
De AD Zomeracademie!

In 2021 is het een halve eeuw geleden dat de NVvA werd opgericht. Dit vieren we door 50 keer aandacht te schenken aan het jubileum. Nummer 25 van 50: De AD Zomeracademie!

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Re-integratie bij psychische aandoeningen

In opdracht van het ministerie van SZW heeft Panteia onderzoek gedaan naar re-integratie bij psychische aandoeningen. Het brononderzoek geeft antwoord op vragen als: bij hoeveel mensen binnen de loondoorbetalingsverplichting is sprake van een psychis ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Slogan wedstrijd! ‘De arbeidsdeskundige van de toekomst’

In 2021 is het een halve eeuw geleden dat de NVvA werd opgericht. Dit vieren we door 50 keer aandacht te schenken aan het jubileum. Nummer 24 van 50: Wie bedenkt de beste slogan voor ons thema ‘De arbeidsdeskundige van de toekomst’?

NVvA
Arbeidsdeskundigen
De AD-Podcast!

In 2021 is het een halve eeuw geleden dat de NVvA werd opgericht. Dit vieren we door 50 keer aandacht te schenken aan het jubileum. En hier is nummer 23 van 50: De AD-podcast!

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Gratis het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) proberen

In 2021 is het een halve eeuw geleden dat de NVvA werd opgericht. Dit vieren we door 50 keer aandacht te schenken aan het jubileum. Nummer 22 van 50. Speciaal voor de zelfstandige arbeidsdeskundigen: voordelig lid worden van Platform Zelfstandig Onde ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
De NVvA 50 Jaar Spotify-playlist ‘Mens, werk en inkomen’

In 2021 is het een halve eeuw geleden dat de NVvA werd opgericht. Dit vieren we door er 50 keer aandacht te schenken. Een swingend cadeau op nummer 21 van 50: de Spotify Mens, Werk en Inkomen playlist!

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Jubileum AD Visie

In 2021 is het een halve eeuw geleden dat de NVvA werd opgericht. Dit vieren we door 50 keer aandacht te schenken aan het jubileum. Nummer 20 van 50: Een bijzondere, dubbeldikke editie van de AD Visie!

NVvA
Arbeidsdeskundigen