Destigmatiserende dienstverlening aan mensen met psychische kwetsbaarheid | Arbeidsdeskundigen

Destigmatiserende dienstverlening aan mensen met psychische kwetsbaarheid

AKC, NVvA en Mind hebben samen een webinar georganiseeerd over dit belangrijke thema. 

Er is nog te veel sprake van vooroordelen, discriminatie en stigmatisering op de arbeidsmarkt. Niet alleen op basis van leeftijd en geslacht, ook als het gaat om etniciteit en mentale problemen. Daarom besteedt het AKC via onderzoeken en samenwerking aandacht aan deze problematiek, die ook arbeidsdeskundigen raakt.
 
Hoewel arbeidsdeskundigen opgeleid zijn om naar het individu te kijken en mensen persoonlijk te begeleiden en adviseren, kan stigmatisering een rol spelen. Bij iedereen spelen bewust of onbewust vooroordelen een rol. Dit helpt niet in je contact met anderen. Hierbij is geen sprake van onwil maar vaak wel van handelingsverlegenheid. Als arbeidsdeskundige kom je regelmatig in aanraking met mensen die psychisch ontregeld zijn en vooral in tijden van disbalans en problemen.

Het doel van deze webinar over destigmatiserende dienstverlening aan mensen met psychische kwetsbaarheid is om arbeidsdeskundigen meer bewust te maken van stimatisering en lerend te kunnen zijn aan de hand van de inzichten die dit webinar biedt. 
Door ervaringen te delen willen we inspireren en de ingewikkeldheid die er kan zijn in het contact tussen werknemer en professional beter hanteerbaar te maken. En hiermee een brug te slaan tussen de beleving vanuit beide perspectieven.
 

Onderstaande sheet een weergave is van de soorten stigma die in de webinar worden toegelicht.


 

Zoek een arbeidsdeskundige