Werkzaamheden

Arbeidsdeskundigen werken in opdracht van onder andere UWV, gemeenten, bedrijven, arbodiensten, arbeidsdeskundige bureaus, letselschadebureaus en verzekeraars. Gezamenlijk bestrijken ze een breed werkterrein. De werkzaamheden bestaan uit één of meer van de volgende onderdelen:

 • het bepalen van de mate van arbeids(on)geschiktheid
 • het vaststellen van verlies van arbeidsvermogen van werknemers en zelfstandigen
 • het beoordelen van de re-integratieinspanning door de werkgever
 • het schatten van bedrijfsschade vanwege arbeidsongeschiktheid
 • het beoordelen van resterende arbeids- en verdienmogelijkheden op de arbeidsmarkt
 • de beoordeling van inkomensderving als gevolg van ziekte en/of gebrek
 • het treffen van maatregelen ter bevordering van arbeidsgeschiktheid, bijvoorbeeld:
  • scholing, training, werkaanpassingen, voorzieningen en dergelijke
  • het inventariseren en realiseren van subsidiemogelijkheden bij re-integratie
 • de sociaalgezondheidskundige begeleiding, gericht op re-integratie in het arbeidsproces
 • het beoordelen van de noodzaak van voorzieningen in de werkomgeving
 • het inrichten van arbeidsplaatsen en arbeidsomstandigheden ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid
 • het uitvoeren van opdrachten als getuigendeskundige over de mate van arbeidsongeschiktheid

Straatinterviews Albert Cuypmarkt, Amsterdam Noord, over de arbeidsdeskundige

Zoek een arbeidsdeskundige