Een moderne professional

De arbeidsdeskundige is een autonome professional: hij komt altijd tot een onafhankelijk oordeel en een deskundig advies. De arbeidsdeskundige is tevens een moderne professional die stelselmatig werkt aan verdere professionalisering van het beroep. De arbeidsdeskundige:

  • handelt vanuit de in de beroepsnorm opgestelde body of knowledge
  • handelt vanuit ethische waarden die zijn vastgesteld in gedragsregels en leidraden die zijn opgenomen in de beroepsnorm
  • heeft een reflectieve beroepshouding en ontwikkelt zich ook zo, wat onder andere blijkt uit zijn (her)certificering
  • wordt in toenemende mate ondersteund via, mede door de beroepsgroep zelf, ontwikkelde werkwijzen, richtlijnen en protocollen; deze zijn zowel practice based als evidence based
  • draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek, al dan niet gecoördineerd door het AKC

Samenwerking met andere professionals

Als expert in belasting en belastbaarheid weet de arbeidsdeskundige hoe het re-integratiepad bij meer complexe problematiek kan lopen. Waar nodig en gewenst werkt de arbeidsdeskundige nauw samen met specialisten op juridisch, wetstechnisch, en verzekeringstechnisch gebied. Ook werkt hij samen met professionals op het gebied van arbeid en gezondheid, arbeid en organisatie. De weging van belasting en belastbaarheid in van mensen in werk vindt plaats in lijn met het ICF-schema (International Classification of Functioning, Disability and Health). Dit bevordert de communicatie met aanpalende professionals en wetenschap.

ICF-model


Zoek een arbeidsdeskundige