Actueel | Arbeidsdeskundigen

Arbeidsdeskundigen nieuws

28
jan
2014
Quotumwet: 5% is niet heilig

Het loopt nog niet direct vaart met de nieuwe quotumwet. Het kabinet gebruikt de wet als stok achter de deur en wacht eerst af of werknemers- en werkgeversverenigingen er samen uitkomen. De eerste beoordeling vindt plaats over 2015. Bovendien is ook de 5% niet heilig. Het exacte percentage zal worden vastgesteld op het moment dat blijkt dat het wettelijk quotum geactiveerd moet worden. Dit alles b ...

NVvA
21
jan
2014
NVvA, OVAL en Verbond van Verzekeraars: Praktische handreiking vergroot kans op duurzame inzetbaarheid

Den Haag, 21 januari 2014 Verzekeraars, arbeidsdeskundigen en re-integratiebedrijven willen werkgevers, werknemers en dienstverleners ook na de eerste twee ziektejaren helpen om de re-integratie goed te organiseren. In een gezamenlijke handreiking is helder beschreven op welke dienstverlening zij tijdens de WGA-periode (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) aanspraak kunnen maken. De h ...

NVvA
13
jan
2014
NVvA: Nederland participeert in 2014!

Met de Participatiewet krijgen gemeenten grote verantwoordelijkheden voor het aan het werk helpen van mensen met arbeidsbeperkingen. De NVvA wil u graag meegeven hoe dat tot optimaal resultaat kan leiden. Onze aanbevelingen Behoud bestaande kennis, expertise en netwerken rond de Wajong. Geef Wajongers met verdienvermogen een stevig arbeidsdeskundig advies mee, gericht op werk en ...

NVvA
10
jan
2014
1 miljoen voor bestrijding psychosociale werkbelasting

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid trekt dit jaar een miljoen euro uit voor de bestrijding van Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het project start in april 2014 en duurt vier jaar. Elk jaar staat een thema centraal: voor 2014 is dat werkdruk, het door werkgevers en werknemers hoogst gerapporteerde arbeidsrisico. Dit thema loopt daarom vier jaar door. Volgend jaar staan daarn ...

NVvA
10
jan
2014
Zzp'ers gezonder en beter inzetbaar

Als het om gezondheid en inzetbaarheid gaat, wijken zzp’ers in positieve zin af van werknemers. Ondanks de hogere disbalans tussen werk en privé zijn zzp’ers in het algemeen meer tevreden met hun werk en ervaren zij aanzienlijk minder burn-outklachten. Ze hebben werk dat beter past bij hun kennis en vaardigheden en denken vier jaar langer door te kunnen en willen werken dan werknemers. Dit blijkt ...

NVvA
15
nov
2013
Vervolg visie NVvA op toekomst arbeidsgerelateerde zorg ten behoeve van SER

Multidisciplinaire samenwerking 1. Inleiding Arbeidsdeskundigen werken elke dag voor werkgevers en werknemers, arbodiensten en verzekeraars, samen met andere professionals in het kader van duurzame inzetbaarheid van mensen en optimale participatie van de (potentiële) beroepsbevolking. Daarom onderschrijven wij ook het initiatief dat OVAL heeft genomen om met een gezamenlijke visie te komen va ...

NVvA
06
nov
2013
AKC: Evaluatie nieuwe methodiek duurzame inzetbaarheid

WerkScan zorgt voor bewustwording en concrete actie om werkvermogen op peil te houden Werknemers en andere werkenden die gebruik maken van de WerkScan zijn zich na afloop meer bewust van de invloed die ze hebben op hun duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. De WerkScan, een combinatie van vragenlijst, rapport én adviesgesprek, zorgt er tevens voor dat werkenden concrete acties ondernemen om ...

NVvA
16
okt
2013
NVvA: Visie toekomst gerelateerde zorg

Arbeidsdeskundigen werken elke dag voor werkgevers en werknemers, arbodiensten en verzekeraars, samen met andere professionals in het kader van duurzame inzetbaarheid van mensen en optimale participatie van de (potentiële) beroepsbevolking. Daarom onderschrijven wij ook het initiatief dat OVAL heeft genomen om met een gezamenlijke visie te komen vanuit verschillende verenigingen (zie brief en visi ...

NVvA
13
okt
2013
NVvA: Klijnsma wil ook mensen met psychische problemen perspectief op werk bieden

Persbericht 14 oktober 2013 Den Haag -Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft donderdag 10 oktober het startschot gegeven voor het project MMMensen met Mogelijkheden. 21 beroepsverenigingen gaan daarin samenwerken om mensen met een psychische beperking aan het werk te krijgen en te houden. Het project is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en de Nederlandse Ve ...

NVvA
02
okt
2013
NVvA: Arbeidsdeskundige inzet is de oplossing voor verzekeraars bij langdurig verzuim

Het Verbond van Verzekeraars stelt op haar website dat de uitwisseling van verzuimgegevens bij de re-integratie van langdurig zieke werknemers beter geborgd moet worden in situaties waarbij verzuimverzekeraars, arbodiensten en re-integratiebedrijven samenwerken. Het Verbond heeft haar leden gevraagd de eigen procedures door te lichten op naleving van de wettelijke regels. De Nederlandse Vereniging ...

NVvA