Actueel | Arbeidsdeskundigen

Arbeidsdeskundigen nieuws

06
mei
2015
75 duizend jongeren met afstand tot arbeidsmarkt

Vier op de tien jongeren (15 tot 27 jaar) die geen onderwijs volgen en geen werk hebben, zoeken niet naar werk en zijn ook niet direct beschikbaar voor werk. Het gaat volgens schattingen van het CBS om circa 75 duizend jongeren. Arbeidsongeschiktheid en ziekte zijn hiervoor de belangrijkste redenen. Voor jonge vrouwen is de zorg voor het gezin of huishouden ook een belangrijke reden. Jonge mannen ...

NVvA
06
mei
2015
30 miljoen voor innovatie SW-bedrijven

De overheid stelt 30 miljoen euro aan Sociale werkbedrijven beschikbaar. Het geld is bedoeld om SW-bedrijven te ondersteunen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen in gewone bedrijven, scholen en overheidsorganisaties. Omdat er is afgesproken dat hiervoor eenzelfde bedrag aan cofinanciering bij komt, bijvoorbeeld van gemeenten of uit fondsen, komt er in totaal 60 miljoen ...

NVvA
23
apr
2015
Boetes voor leidinggevenden

Niet alleen bedrijven, maar ook leidinggevenden maken kans op een flinke boete als de arbeidswetten worden overtreden. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de afgelopen twee jaar 25 keer boetes uitgedeeld aan leidinggevenden. Het hoogste bedrag was liefst € 68.000,-. Dat een bedrijf een boete kan krijgen voor het overtreden van arbeidswetten als Wet minimumloon en minimumvakan ...

NVvA
23
apr
2015
Langer doorwerken

We moeten in Nederland tot steeds hogere leeftijd doorwerken. Daarom is de vraag hoe we gezond oud worden extra interessant. Dat vond ook de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) die onlangs het advies “Doorwerken en gezondheid” aan het ministerie van SZW aanbood. Volgens de Raad dient duurzame inzetbaarheid expliciet op de agenda te staan van overleg tussen werkgever, werknemer en ondersteunend ...

NVvA
10
apr
2015
Flexibel belonen neemt toe

Hoewel de lonen in Nederland licht zijn gedaald, neemt de tevredenheid over het salaris toe. Naast het reguliere loon keren meer werkgevers bonussen uit. Daarmee zet de trend om flexibel te belonen verder door. Dit alles blijkt uit de Loonwijzer/Monsterboard Wage Index. Deze rapportage komt tot stand in samenwerking met de FNV en de Universiteit van Amsterdam en geeft inzicht in de loonontwikkelin ...

NVvA
10
apr
2015
Eerste Kamer achter Quotumwet

De Eerste Kamer heeft met ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel ‘banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ (BQA). Deze wet regelt hoe de gemaakte afspraken uit het sociaal akkoord over extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden uitgevoerd en nageleefd. Tot 2026 moeten bedrijfsleven en overheid 125.000 banen beschikbaar stellen voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig ...

NVvA
10
apr
2015
Harmonisatie jobcoaching

De gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (de zogeheten G4) en het UWV gaan het instrument jobcoaching bij de invulling van de banenafspraak harmoniseren. De afspraken leiden tot vrijwel volledige harmonisering van alle onderdelen van het instrument: definitie, doel, kerntaken, verantwoordelijkheden, kwaliteitseisen etc. Er blijft wel een verschil in intensiteit, met name in het aanta ...

NVvA
10
apr
2015
ZZP'er is reislustig

Een gemiddelde Nederlandse werknemer legt ongeveer 22,6 km af naar zijn werk. De zelfstandig professional (ook wel ZZP’er genoemd), reist bijna drie keer zo ver voor zijn dagelijks brood. Dit blijkt uit ZP Facts, de nieuwe marktmonitor voor ZP’ers. ZP Facts onderzocht de kortste autoroutes van de woonplek naar de standplaats van de huidige opdrachtgever van meer dan 1.500 in Nederland werkende ze ...

NVvA
27
mrt
2015
Werkende mens combineert

Steeds meer mensen hebben meerdere banen, combineren werk met studie of werk met (mantel)zorg. Dit is een van de conclusies uit het onderzoek ‘Aanbod van arbeid 2014’, uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Plan Bureau (SCP). Het aandeel werkenden met meer dan één baan nam in de periode 1986-2012 toe van 3% tot 8%. Bij de zelfstandigen ging het van 4% naar 13%. Een derde van deze ‘stapelaars’ we ...

NVvA
27
mrt
2015
Mantelzorgers verzuimen meer

Het aantal mantelzorgers onder werkenden groeit en dan vooral onder vrouwen tussen de 45 en 65 jaar met een werkweek tot 28 uur. Dit blijkt uit de publicatie ‘Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk’ van het Sociaal en Culturele Planbureau (SCP). Het SCP constateert dat mantelzorgers hun arbeidsduur niet vaker verminderen dan anderen en dat de hulp dus ten koste gaat van de vrijetijd. Een b ...

NVvA