Actueel | Arbeidsdeskundigen

Arbeidsdeskundigen nieuws

20
mei
2015
Nieuwe hoogleraar participatie

Cok Vrooman is per 1 mei 2015 benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Sociale Zekerheid en Participatie’ aan de Universiteit Utrecht. Vrooman gaat onderzoek doen naar de voorwaarden en regelingen die ervoor zorgen dat burgers actief kunnen participeren en beschikken over een toereikend inkomen. Het accent zal liggen op kwetsbare groepen die moeite hebben zich een vaste plaats op de arbeidsmarkt te verwe ...

NVvA
20
mei
2015
Oninteressant werk reden voor switch

Hoogopgeleiden die switchen van werkgever geven aan dat een oninteressante baan (43%), gebrek aan groeimogelijkheden (43%) en weinig waardering (29%) het meest hebben bijgedragen aan hun vertrek. Laagopgeleiden noemen naast deze factoren vooral een te laag salaris, geen ruimte om werk- en privétijd flexibel in te richten en een tekort aan ontwikkelmogelijkheden als redenen om te veranderen van wer ...

NVvA
20
mei
2015
Twijfel over eigen inzetbaarheid

Werknemers van eind twintig hebben geen goed beeld hoe hun positie op de werkvloer er over twee jaar uitziet. Ze zijn onzeker over hun toekomst. Een structureel probleem, zo blijkt uit recent onderzoek van Arbo Unie naar werkvermogen onder ruim 85.000 werknemers in industrie, overheid en andere branches. Werkgevers spelen een cruciale rol in het werkvermogen van deze generatie, preventie op dit pu ...

NVvA
20
mei
2015
Arbeidsbeperkten sneller in beeld voor participatiebanen

Leerlingen die het speciaal onderwijs of een praktijkschool verlaten kunnen zich voortaan rechtstreeks bij UWV melden om vast te stellen of zij binnen de doelgroep van de banenafspraak vallen. In dat geval komen zij in aanmerking voor de extra banen die werkgevers beschikbaar hebben voor deze mensen. Gemeenten hoeven met onmiddellijke ingang niet meer zelf per beoordeling te betalen. De financieri ...

NVvA
06
mei
2015
Met migraine aan het werk

De Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten (NVvHP) heeft onlangs de richtlijn ‘Mensen met migraine…aan het werk!’ ontwikkeld. De richtlijn is vervat in een duidelijke brochure voor migraine patiënten en werkgevers en werd afgeleid van de professionele richtlijn voor artsen en andere behandelaars. In de ‘publieksversie’ staan aanbevelingen en tips die vooral gericht zijn op niet-medici, in he ...

NVvA
06
mei
2015
75 duizend jongeren met afstand tot arbeidsmarkt

Vier op de tien jongeren (15 tot 27 jaar) die geen onderwijs volgen en geen werk hebben, zoeken niet naar werk en zijn ook niet direct beschikbaar voor werk. Het gaat volgens schattingen van het CBS om circa 75 duizend jongeren. Arbeidsongeschiktheid en ziekte zijn hiervoor de belangrijkste redenen. Voor jonge vrouwen is de zorg voor het gezin of huishouden ook een belangrijke reden. Jonge mannen ...

NVvA
06
mei
2015
30 miljoen voor innovatie SW-bedrijven

De overheid stelt 30 miljoen euro aan Sociale werkbedrijven beschikbaar. Het geld is bedoeld om SW-bedrijven te ondersteunen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen in gewone bedrijven, scholen en overheidsorganisaties. Omdat er is afgesproken dat hiervoor eenzelfde bedrag aan cofinanciering bij komt, bijvoorbeeld van gemeenten of uit fondsen, komt er in totaal 60 miljoen ...

NVvA
23
apr
2015
Boetes voor leidinggevenden

Niet alleen bedrijven, maar ook leidinggevenden maken kans op een flinke boete als de arbeidswetten worden overtreden. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de afgelopen twee jaar 25 keer boetes uitgedeeld aan leidinggevenden. Het hoogste bedrag was liefst € 68.000,-. Dat een bedrijf een boete kan krijgen voor het overtreden van arbeidswetten als Wet minimumloon en minimumvakan ...

NVvA
23
apr
2015
Langer doorwerken

We moeten in Nederland tot steeds hogere leeftijd doorwerken. Daarom is de vraag hoe we gezond oud worden extra interessant. Dat vond ook de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) die onlangs het advies “Doorwerken en gezondheid” aan het ministerie van SZW aanbood. Volgens de Raad dient duurzame inzetbaarheid expliciet op de agenda te staan van overleg tussen werkgever, werknemer en ondersteunend ...

NVvA
10
apr
2015
Flexibel belonen neemt toe

Hoewel de lonen in Nederland licht zijn gedaald, neemt de tevredenheid over het salaris toe. Naast het reguliere loon keren meer werkgevers bonussen uit. Daarmee zet de trend om flexibel te belonen verder door. Dit alles blijkt uit de Loonwijzer/Monsterboard Wage Index. Deze rapportage komt tot stand in samenwerking met de FNV en de Universiteit van Amsterdam en geeft inzicht in de loonontwikkelin ...

NVvA