Arbeidsdeskundigen nieuws

09
mei
2014
Meer doden door werk dan verkeer

In Nederland overlijden jaarlijks 3.000 mensen door hun werk, veel meer dan de circa 650 dodelijke verkeersslachtoffers (2013). Bovendien lopen meer dan 30.000 werknemers een beroepsziekte op. Dit stelt de FNV naar aanleiding van Workers Memorial Day, de dag waarop vakbonden werknemers gedenken die overleden zijn door hun werk. De FNV pleit daarom voor uitbreiding van de arbeidsinspectie.

NVvA
08
apr
2014
Campagne Duurzame Inzetbaarheid

In het kader van de campagne Duurzame Inzetbaarheid is minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgelopen maandag in gesprek geweest met twaalf bijzondere werknemers. De twaalf hebben allen op eigen initiatief geïnvesteerd in hun huidige én toekomstige werksituatie. Het doel van het ministerie is om meer mensen bewust te maken van de mogelijkheden om tot aan je pensioen gezond en gemo ...

NVvA
08
apr
2014
Cliëntondersteuning draagt bij aan zelfredzaamheid

MEE Nederland heeft een instrument ontwikkeld waarbij de cliënt de effectiviteit van cliëntondersteuning beoordeelt. Belangrijkste conclusie van de pilot is dat het effect van de cliëntondersteuning goed meetbaar is en dat cliëntondersteuning bijdraagt aan de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen.

NVvA
08
apr
2014
Leeftijd en opleiding essentieel bij werkhervatting

De meeste WW’ers die weer aan het werk komen vinden hun nieuwe baan tussen twee en zeven maanden na de start van hun uitkering. Dat is vaak ruim voor het bereiken van de maximale uitkeringsduur. Leeftijd en opleidingsniveau spelen bij snelle uitstroom een belangrijke rol. Dat zijn enkele uitkomsten van een analyse van werkhervatters vanuit de WW die is gepubliceerd in het UWV Kennisverslag.

NVvA
08
apr
2014
NVvA: Special vaktijdschrift AD Visie: Participatiewet en de rol van arbeidsdeskundigen

AD Visie, het vaktijdschrift voor arbeidsdeskundigen, staat deze maand geheel in het teken van de Participatiewet. De special geeft inzicht in één van de belangrijkste vragen waar gemeenten de komende jaren voor staan: hoe krijgen wij meer mensen met beperkingen duurzaam aan het werk en worden hun talenten optimaal benut? AD Visie is in een verhoogde oplage aan alle Nederlandse gemeenten verstuurd ...

NVvA
07
apr
2014
Ontevreden met werkomgeving

Slechts 16 procent van de mensen vindt dat het bedrijf waarvoor hij werkt bij hem past en aansluit bij zijn levensstijl. Dit blijkt uit onderzoek onder meer dan 7.000 medewerkers van grote bedrijven in tien verschillende landen, dat in opdracht van Steelcase is uitgevoerd. Dit lage percentage is voor een groot deel terug te voeren op de werkomgeving die naar het oordeel van de respondenten te wens ...

NVvA
26
mrt
2014
AKC: Meer kennis van Autisme Spectrum Stoornis (ASS) belangrijke sleutel naar arbeidsparticipatie

Het vanuit meerdere invalshoeken inschatten van werkvermogen bij Wajongers met ASS lijkt een belangrijke sleutel naar arbeidsparticipatie. Verder blijken problemen met slapen, prikkelverwerking, depressie en medicijngebruik belemmerende factoren voor succesvolle arbeidsparticipatie te zijn. Een hoger opleidingsniveau van de ouders en speciaal onderwijs lijken juist stimulerende omstandigheden. Dit ...

NVvA
25
mrt
2014
RUG en UMCG samen in SPRINT@Work

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat werknemers in Noord-Nederland langer, gezonder en productiever kunnen doorwerken? Dat is de vraag die centraal staat in het nieuwe onderzoekscentrum SPRINT@Work, waarin de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG samen met het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen werken aan duurzame inzetbaarheid van de vergrijzende beroepsbevolking. De partijen trekken de kome ...

NVvA
25
mrt
2014
Onderzoek 'Langetermijneffecten van re-integratie'

Re-integratietrajecten zijn op lange termijn effectiever dan op korte termijn kan worden vastgesteld, blijkt uit onderzoek van SEO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. SEO onderzocht de effecten tot acht jaar na afloop van de trajecten. Het is voor het eerst dat dergelijke langetermijneffecten van re-integratie in Nederland in beeld zijn gebracht.

NVvA
11
mrt
2014
10.000 nieuwe leerbedrijven ondanks crisis

In het laatste kwartaal van 2013 zijn er ondanks de crisis ruim tienduizend nieuwe leerbedrijven bijgekomen. In dezelfde periode groeide het aantal vacatures voor mbo’ers met vijf procent en bleef het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekende jongeren stabiel. Dit blijkt uit de Basiscijfers Jeugd van de stichting Samenwerking Beroepsopleidingen Bedrijfsleven (SBB) en UWV.

NVvA