Arbeidsdeskundigen nieuws

12
jul
2013
NVvA zet bedrijfsgezondheid in breder perspectief

Krapte op de arbeidsmarkt is op dit moment geen thema, maar komt sneller op ons af dan menigeen denkt. Sinds 2011, toen de eerste babyboomers 65 jaar werden, krimpt de potentiële beroepsbevolking en vergrijst Nederland in een verhoogd tempo. Het geboortecijfer daalt en de levensverwachting van mannen en vrouwen neemt toe. In 2040 zal naar schatting meer dan een kwart van de bevolking ouder zijn da ...

NVvA
12
jul
2013
NVvA: Bedrijfsartsentekort impuls voor herinrichting bedrijfsgezondheid

Persbericht, 12 juli 2013 Nijkerk - Het tekort aan bedrijfsartsen is een goede aanleiding om de bedrijfsgezondheid opnieuw in te richten, vindt de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA). De beroepsvereniging stelt dat arbeidsdeskundigen in zo’n nieuw stelsel een centrale rol kunnen vervullen.

NVvA
18
apr
2013
NVvA: Duurzame inzetbaarheid: een kwestie van preventie, participatie en belastbaarheid

Iedereen die kan werken in Nederland hebben we hard nodig. Duurzame inzetbaarheid van werkenden is dus steeds belangrijker in verband met vergrijzing en ontgroening. En voor wie niet werkt is een duurzame plaats op de arbeidsmarkt ook essentieel. Het streven van het kabinet is dan ook om alle mensen, jong en oud, in Nederland geboren of van ver komend, met en zonder beperking, als volwaardig burge ...

NVvA
22
feb
2013
NVvA: Zeven aanbevelingen voor een duurzame Participatiewet

Nederland heeft iedereen die kan werken nodig. Duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker in verband met vergrijzing en ontgroening. Het streven van het kabinet is dan ook om alle mensen, jong en oud, in Nederland geboren of van ver komend, met en zonder beperking, als volwaardig burger te laten participeren. Bij voorkeur regulier, maar als dat nog een brug te ver is, door op een andere mani ...

NVvA
21
sep
2012
NVvA: Probleem met certificering en oplossing!

Probleem certificering Wij hebben een dringend probleem met de certificering. De toetsing van een ieder die (ge-)(her-)certificeerd wil worden, gebeurt nu door een gecommitteerde waar het persoonlijke competenties aangaat. De Raad van Accreditatie (toezichthouder van ons certificeringsysteem dat ingericht is volgens de norm ISO IEC 17024) heeft Hobéon SKO laten weten dat dit niet genoeg is en op ...

NVvA
13
sep
2012
NVvA & AKC: Kennismaking met de Werkscan

Met z’n allen langer werken. Een werkleven lang fit, vitaal en competent blijven. Duurzame inzetbaarheid: het thema staat op de agenda, het bewustzijn is gegroeid. Maar wat vaak nog ontbreekt, is een praktisch middel waarmee mensen zelf zicht houden op hun leven, loopbaan en vitaliteit, zelf in actie kunnen komen. Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum heeft daarom in opdracht van de Nederlandse Vere ...

NVvA
02
apr
2012
NVvA: MMMooi symposium: MMMensen met mogelijkheden

Op 30 maart vond het symposium Mmm...mensen met mogelijkheden plaats in Zeist. Acht beroepsgroepen kwamen hier bijeen om de samenwerking rondom de Wajongere te bevorderen. Deze beroepsgroepen waren: Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland Nederlands Instituut van Psychologen Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers Nederlandse Vereniging van Ar ...

NVvA
18
jan
2012
NVvA: Position paper duurzame inzetbaarheid, poortwachter en arbo

We hebben in Nederland iedereen die kan werken hard nodig. Duurzame inzetbaarheid van werkenden is steeds belangrijker in verband met vergrijzing en ontgroening. En voor wie niet werkt is een duurzame plaats op arbeidsmarkt ook essentieel.

NVvA
21
dec
2011
NVvA: Duurzame inzetbaarheid in nieuwe Wet Werken naar Vermogen

We hebben in Nederland iedereen die kan werken hard nodig. Duurzame inzetbaarheid van werkenden is steeds belangrijker in verband met vergrijzing en ontgroening. En voor wie niet werkt is een duurzame plaats op arbeidsmarkt ook essentieel. In deze position paper zet de arbeidskundige beroepsgroep uiteen welke expertise zij gemeenten te bieden heeft in het kader van een duurzame nieuwe Wet Werken N ...

NVvA
24
nov
2011
NVvA: Werkscan voor iedere Nederlander

Nijkerk, 24 november 2011 De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen is al 40 jaar het voorbeeld van een succesvolle publiek- private samenwerking. Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in mens, werk en inkomen. De NVvA is de laatste jaren flink gegroeid: 2.100 arbeidsdeskundigen zijn lid van de beroepsvereniging. Kennis en kunde van arbeidsdeskundigen zijn gezekerd in certificering en regis ...

NVvA