Arbeidsdeskundigen nieuws

17
okt
2014
Werkstress Congres

Op 3 november wordt tijdens het Werkstress congres in Amsterdam het startschot gegeven voor de Check je Werkstress week. In deze week moet heel Nederland aandacht besteden aan het probleem werkstress. Lodewijk Asscher (minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Leontien van Moorsel (Olympisch kampioen wielrennen) en Arko van Brakel (directeur De Baak) delen tijdens het gratis toegankelijke co ...

NVvA
30
sep
2014
Webtool Duurzame Inzetbaarheid

NEN heeft de webtool ‘Duurzame inzetbaarheid’ gelanceerd. Met de tool kunnen organisaties in kaart brengen of en in welke mate duurzame inzetbaarheid is geïmplementeerd. Nationale-Nederlanden is de eerste organisatie die ermee aan de slag gaat.

NVvA
30
sep
2014
EU stemt in met re-integratie budget

De Europese Commissie heeft ingestemd met het Nederlandse programma voor het Europees Sociaal Fonds (ESF) tot 2020. In dit plan staat hoe Nederland de in totaal 507 miljoen euro aan ESF middelen gaat inzetten. Het geld wordt vooral gebruikt om de jeugdwerkloosheid terug te dringen en voor de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

NVvA
30
sep
2014
Kunstenaars met arbeidsbeperking

Drie kunstenaars zijn eind september uitgeroepen tot winnaar van het vijfde UWV Kunstcongres met Perspectief voor kunstenaars met een arbeidsbeperking. Ze kregen de prijs uitgereikt in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen, waar het congres werd gehouden. De jury roemde de kwaliteit en de diversiteit van de 140 inzendingen.

NVvA
30
sep
2014
Langer leven, meer beperkingen

Nederlanders leven steeds langer, maar dat doen ze niet in een volledig goede gezondheid. Het aantal jaren met beperkingen neemt toe. Dat zijn vooral lichte beperkingen in horen, zien en mobiliteit. Het aantal jaren met ernstiger beperkingen neemt niet toe. Dit alles blijkt uit de jaarlijkse CBS-rapportage ‘Gezonde Levensverwachting’.

NVvA
22
sep
2014
Moeite met regie op leven

Een op de twee Nederlanders heeft moeite om zelf de regie te voeren over gezondheid, ziekte en zorg. Het ontbreekt hen aan kennis, motivatie en zelfvertrouwen. Drie op de tien volwassen Nederlanders beschikken over onvoldoende functionele lees- en rekenvaardigheden en onvoldoende vermogen om (gezondheids-)informatie te vinden en te verwerken.

NVvA
22
sep
2014
Daling ziekteverzuim zet door

e dalende trend in het ziekteverzuim zette zich ook in het eerste kwartaal van dit jaar door. In die periode bedroeg het gemiddeld ziekteverzuimpercentage 4,09 procent. Dit is lager dan een jaar eerder, toen het 4,5 procent bedroeg. Het ziekteverzuimpercentage was in het eerste kwartaal met gemiddeld 2,1 procent het laagst in de horeca. Het was met 5,3 procent het hoogst in de bedrijfstak onderwij ...

NVvA
22
sep
2014
Eenduidiger RIV

UWV heeft samen met werkgevers en arbodiensten een digitale uploadfunctie en nieuwe formulieren voor het re-integratieverslag ontwikkeld. De formulieren moeten de werkgever vanaf 25 september helpen om de juiste informatie aan UWV aan te leveren, zodat loonsancties zoveel mogelijk worden voorkomen.

NVvA
22
sep
2014
Enquête arbeidsomstandigheden uitgebreid

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) die TNO en CBS jaarlijks uitvoeren, wordt dit keer groter dan ooit. In oktober ontvangen ruim 140.000 werknemers in Nederland een uitnodiging om mee te doen aan de enquête, dat zijn er 60.000 meer dan voorgaande jaren.

NVvA
03
sep
2014
Minder eigenrisicodragers

Steeds minder werkgevers zijn volledig eigenrisicodrager voor de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dit signaleert UWV bij de bekendmaking van de nieuwe WGA- en ZW-flex premies. UWV ziet een deel van de werkgevers terugkeren uit het eigenrisicodragerschap om de WGA weer publiek te verzekeren. Bij de Ziektewet echter, verkiezen met name grote werkgevers het eigenrisicodragerschap boven de publiek ...

NVvA