Arbeidsdeskundigen nieuws

22
feb
2013
NVvA: Zeven aanbevelingen voor een duurzame Participatiewet

Nederland heeft iedereen die kan werken nodig. Duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker in verband met vergrijzing en ontgroening. Het streven van het kabinet is dan ook om alle mensen, jong en oud, in Nederland geboren of van ver komend, met en zonder beperking, als volwaardig burger te laten participeren. Bij voorkeur regulier, maar als dat nog een brug te ver is, door op een andere mani ...

NVvA
21
sep
2012
NVvA: Probleem met certificering en oplossing!

Probleem certificering Wij hebben een dringend probleem met de certificering. De toetsing van een ieder die (ge-)(her-)certificeerd wil worden, gebeurt nu door een gecommitteerde waar het persoonlijke competenties aangaat. De Raad van Accreditatie (toezichthouder van ons certificeringsysteem dat ingericht is volgens de norm ISO IEC 17024) heeft Hobéon SKO laten weten dat dit niet genoeg is en op ...

NVvA
13
sep
2012
NVvA & AKC: Kennismaking met de Werkscan

Met z’n allen langer werken. Een werkleven lang fit, vitaal en competent blijven. Duurzame inzetbaarheid: het thema staat op de agenda, het bewustzijn is gegroeid. Maar wat vaak nog ontbreekt, is een praktisch middel waarmee mensen zelf zicht houden op hun leven, loopbaan en vitaliteit, zelf in actie kunnen komen. Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum heeft daarom in opdracht van de Nederlandse Vere ...

NVvA
02
apr
2012
NVvA: MMMooi symposium: MMMensen met mogelijkheden

Op 30 maart vond het symposium Mmm...mensen met mogelijkheden plaats in Zeist. Acht beroepsgroepen kwamen hier bijeen om de samenwerking rondom de Wajongere te bevorderen. Deze beroepsgroepen waren: Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland Nederlands Instituut van Psychologen Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers Nederlandse Vereniging van Ar ...

NVvA
18
jan
2012
NVvA: Position paper duurzame inzetbaarheid, poortwachter en arbo

We hebben in Nederland iedereen die kan werken hard nodig. Duurzame inzetbaarheid van werkenden is steeds belangrijker in verband met vergrijzing en ontgroening. En voor wie niet werkt is een duurzame plaats op arbeidsmarkt ook essentieel.

NVvA
21
dec
2011
NVvA: Duurzame inzetbaarheid in nieuwe Wet Werken naar Vermogen

We hebben in Nederland iedereen die kan werken hard nodig. Duurzame inzetbaarheid van werkenden is steeds belangrijker in verband met vergrijzing en ontgroening. En voor wie niet werkt is een duurzame plaats op arbeidsmarkt ook essentieel. In deze position paper zet de arbeidskundige beroepsgroep uiteen welke expertise zij gemeenten te bieden heeft in het kader van een duurzame nieuwe Wet Werken N ...

NVvA
24
nov
2011
NVvA: Werkscan voor iedere Nederlander

Nijkerk, 24 november 2011 De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen is al 40 jaar het voorbeeld van een succesvolle publiek- private samenwerking. Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in mens, werk en inkomen. De NVvA is de laatste jaren flink gegroeid: 2.100 arbeidsdeskundigen zijn lid van de beroepsvereniging. Kennis en kunde van arbeidsdeskundigen zijn gezekerd in certificering en regis ...

NVvA
01
feb
2011
AKC: Onderzoek Wajongers met ASS

Goede begeleiding op de werkvloer helpt Wajongers met autisme Wajongers met autisme blijven beter aan het werk als zij kwalitatief goede begeleiding krijgen op het werk en als de werkgever en de collega’s bekend zijn met autisme. Dit blijkt uit het verkennende en indicatieve onderzoekVoorspellende factoren voor arbeidsparticipatie van Wajongers met Autisme Spectrum Stoornis van het Arbeidsdesku ...

NVvA
22
jul
2010
Mijlpaal voor de SRA: een nieuwe gedragscode

Vanaf 1 oktober 2010 werkt de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) met een gloednieuwe gedragscode.

NVvA
13
apr
2010
Arbeidsdeskundig beroep

De Beursbengel, april 2010 De kern van het arbeidsdeskundige vak is al honderd jaar - want zolang bestaat het vak - het zoeken naar (arbeids)mogelijkheden. Altijd stelt de arbeidsdeskundige zich deze, in essentie positieve, vraag: wat kan de mens nog wel? De arbeidsdeskundige is specialist in mens, werk en inkomen. Hij of zij geeft inzicht in belastbaarheid, beleving en mogelijkheden van mensen i ...

NVvA