Arbeidsdeskundigen nieuws

29
jan
2015
Hoortoestellen: het kan beter

De meeste mensen met een hoortoestel zijn hier tevreden over en vinden dat ze met het toestel een prettiger leven hebben. Dit concludeert het NIVEL op basis van onderzoek onder hoortoestelgebruikers. Gemiddeld geven ze hun hoortoestel een 7,3. Het onderzoek laat ook een aantal belangrijke verbeterpunten zien.

NVvA
29
jan
2015
E-gids stressbeheersing

Als onderdeel van de campagne ‘Gezond werk is werk zonder stress’ presenteert het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) de e-gids voor het beheersen van stress en psychosociale risico's. De gids bestaat al sinds vorig jaar, maar is nu ook in een Nederlandse versie downloadbaar.

NVvA
15
jan
2015
Uitbreiding quotum-doelgroep

D66-Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg heeft een meerderheid van de Tweede Kamer achter zijn voorstel gekregen om de doelgroep voor de quotumwet te verbreden. De uitbreiding behelst onder meer die blind of doof zijn of een autismespectrumstoornis hebben en met een werkplekaanpassing wel het minimumloon kunnen verdienen.

NVvA
15
jan
2015
Regionale verschillen in duurzame inzetbaarheid

De mate waarin Nederlandse werknemers denken te kunnen doorwerken verschilt flink per regio, blijkt uit de factsheet Monitor Arbeid van TNO. Gemiddeld denken werknemers lichamelijk en geestelijk in staat te zijn het huidige werk voort te zetten tot 62,1 jaar kunnen doorwerken. Maar niet overal is deze ervaring hetzelfde.

NVvA
15
jan
2015
Mondigheid in de spreekkamer is te leren

De ene patiënt of cliënt laat veel meer van zich horen in het consult dan de andere. Want mondigheid in de spreekkamer is nog niet voor iedereen weggelegd en kun je niet in alle situaties verwachten, blijkt uit onderzoek van Nivel en AMC.

NVvA
15
jan
2015
Loonwaardegids verschenen

Blik op Werk heeft een document gepubliceerd met daarin een overzicht van alle gevalideerde loonwaardesystemen. Bij de validering is gebruik gemaakt van de inzichten, ervaringen en onderzoeken van het AKC. De gids is voor de 35 regionale werkbedrijven handig bij het maken van een keuze voor een loonwaardemethode.

NVvA
19
dec
2014
Bredere doelgroep Quotumwet

De doelgroep van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Quotumwet) moet worden verbreed. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. PvdA, VVD, D66, CU en GroenLinks hebben een amendement ingediend waarin ook de werknemers die (met ondersteuning) net boven het wettelijk minimumloon zitten, meetellen voor de quotumregeling. De Kamer wil voorkomen dat hoger opgeleiden met een arbeidshan ...

NVvA
19
dec
2014
Wat kost arbeidsparticipatie?

Werkgeversverenigingen en MKB-Nederland hebben een digitale brochure uitgebracht die alle kosten en baten op een rij zet die verband houden met het in dienst nemen van arbeidsbeperkte werknemers. Handig, want in het kader van de Participatiewet moeten er de komende jaren 125.000 banen gecreëerd worden voor arbeidsgehandicapten.

NVvA
19
dec
2014
50+ mythe ontkracht

Over oudere werknemers bestaan heel wat vooroordelen. Ze zijn te duur, vaak ziek, niet flexibel. Maar is dat ook werkelijk zo? Rolf Mol van Erasmus Universiteit deed feiten- en literatuuronderzoek, vroeg zes deskundigen en hield een enquête onder alle 50-plussers die bij UWV werken. Het leidde tot het rapport Oud is In, waarin hij stuk voor stuk de meeste mythen ontkracht.

NVvA
19
dec
2014
Verplicht vrijwilligerswerk vergroot afstand tot arbeidsmarkt

Met verplicht vrijwilligerswerk wil de overheid bijstandontvangers dichterbij de arbeidsmarkt brengen. Uit promotieonderzoek van Thomas Kampen (UvA) blijkt echter dat het tegenovergestelde wordt bereikt, omdat mensen zich op termijn hechten aan vrijwilligerswerk en het maatschappelijk belang boven hun persoonlijk belang stellen.

NVvA