Arbeidsdeskundigen nieuws

04
nov
2014
Nieuwe inzichten koffiegebruik

Volgens wetenschappers van Amerikaanse topuniversiteit Harvard is de hoeveelheid koffie die medewerkers dagelijks drinken grotendeels genetisch bepaald. Zij vonden tijdens hun experimenten zes nieuwe genetische varianten die corresponderen met verschillende reacties op cafeïne. Het verklaart mogelijk waarom sommige mensen al met grote ogen in bed liggen als ze ’s avonds alleen maar aan een kop kof ...

NVvA
04
nov
2014
Lager opgeleid? Betere werk-privébalans

Lager opgeleide werknemers zijn gemiddeld genomen gelukkiger met hun werk-privébalans én ze krijgen meer energie van hun werk. Dat blijkt uit de resultaten van het Beste Lager opgeleid? Betere werk-privébalans. Dat blijkt uit de resultaten van het Beste Werkgeversonderzoek 2014.

NVvA
04
nov
2014
Arbeidsmarktoriëntatie nu in inburgeringsexamen

Vanaf 1 januari 2015 wordt het inburgeringsexamen uitgebreid met een onderdeel ter bevordering van de arbeidsparticipatie, de zogenaamde Arbeidsmarktmodule. Deze module is een aanvulling op de onderdelen van de inburgering die gericht zijn op de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving. Elke inburgeringsplichtige nieuwkomer die een (tijdelijke) vergunning krijgt vanaf 1 januari, i ...

NVvA
30
okt
2014
AKC: Werk als medicijn

Keynote Lex Burdorf over de relatie tussen gezondheid en werk Welke rol speelt gezondheid bij het krijgen en houden van werk? En welke invloed heeft werk op de gezondheid? Met dit onderzoeksthema houdt Lex Burdorf, hoogleraar Determinanten van volksgezondheid aan het Erasmus MC en keynotespreker tijdens het jubileumcongres Kracht van Kennis, zich al ruim tien jaar bezig. ‘Werk blijkt zeer belangr ...

NVvA
30
okt
2014
AKC: 'Een vak is pas een vak als er bewijs aan ten grondslag ligt'

Vijf jaar Arbeidsdeskundig Kennis Centrum Het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC) viert 30 oktober a.s. het vijfjarige bestaan met het congres ‘De Kracht van Kennis’. Tijdens het congres verkennen sprekers als Richard van Hooijdonk (RTL Masterclasses, Radio 1 journaal) en Ton Wilthagen (hoogleraar arbeidsmarkt Tilburg University) het toekomstig speelveld van de participatiemaatschappij. In aan ...

NVvA
30
okt
2014
AKC: Bibliotheek Arbeidsparticipatie en Chronische ziekten: Impuls voor duurzame arbeidsparticipatie van chronisch zieke mensen

Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) presenteert op 30 oktober de Bibliotheek Arbeidsparticipatie en Chronische Ziekte. Deze database biedt arbeidsdeskundige professionals concrete en op wetenschappelijke leest gestoelde handvatten om de arbeidsparticipatie van mensen met een chronische ziekte te vergroten.

NVvA
17
okt
2014
Merendeel startende ondernemers uit WW succesvol

Ruim twee derde van de mensen die vanuit de WW-uitkering kiest voor het ondernemerschap is na drie jaar nog steeds werkzaam als ondernemer. Dit percentage is vrijwel gelijk aan dat van alle startende ondernemers. Het gemiddelde inkomen van starters uit de WW is vergelijkbaar met het loon van voor werkloosheid. Dit blijkt uit onderzoek van UWV onder ondernemers die in de periode 2006-2011 vanuit de ...

NVvA
17
okt
2014
AKC: Advies Werkkamer over loonwaardebepaling en de lagere regelgeving rondom loonkostensubsidie en loonwaardebepaling in het Staatsblad c.q. de Staatscourant gepubliceerd

17 oktober 2014 De Werkkamer, het landelijk overlegorgaan van VNG/gemeenten en de Stichting van de Arbeid (centrale werkgevers- en werknemersorganisaties), heeft een aantal uitgangspunten opgesteld waaraan loonwaardebepaling minimaal zou moeten voldoen. Het advies sluit nauw aan bij de nog te publiceren lagere regelgeving van het ministerie. Doordat er draagvlak is ontstaan over de inzet van het ...

NVvA
17
okt
2014
SER wil betere arbeidsgerelateerde zorg

De arbeidsgerelateerde zorg moet kwalitatief beter worden: effectiever, met meer kennis van zaken, met aandacht voor preventie en re-integratie, én toegankelijk voor alle werkenden. Dat staat in een ontwerpadvies van de Sociaal Economische Raad (SER).

NVvA
17
okt
2014
Werkstress Congres

Op 3 november wordt tijdens het Werkstress congres in Amsterdam het startschot gegeven voor de Check je Werkstress week. In deze week moet heel Nederland aandacht besteden aan het probleem werkstress. Lodewijk Asscher (minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Leontien van Moorsel (Olympisch kampioen wielrennen) en Arko van Brakel (directeur De Baak) delen tijdens het gratis toegankelijke co ...

NVvA