Arbeidsdeskundigen nieuws

08
apr
2014
NVvA: Special vaktijdschrift AD Visie: Participatiewet en de rol van arbeidsdeskundigen

AD Visie, het vaktijdschrift voor arbeidsdeskundigen, staat deze maand geheel in het teken van de Participatiewet. De special geeft inzicht in één van de belangrijkste vragen waar gemeenten de komende jaren voor staan: hoe krijgen wij meer mensen met beperkingen duurzaam aan het werk en worden hun talenten optimaal benut? AD Visie is in een verhoogde oplage aan alle Nederlandse gemeenten verstuurd ...

NVvA
07
apr
2014
Ontevreden met werkomgeving

Slechts 16 procent van de mensen vindt dat het bedrijf waarvoor hij werkt bij hem past en aansluit bij zijn levensstijl. Dit blijkt uit onderzoek onder meer dan 7.000 medewerkers van grote bedrijven in tien verschillende landen, dat in opdracht van Steelcase is uitgevoerd. Dit lage percentage is voor een groot deel terug te voeren op de werkomgeving die naar het oordeel van de respondenten te wens ...

NVvA
26
mrt
2014
AKC: Meer kennis van Autisme Spectrum Stoornis (ASS) belangrijke sleutel naar arbeidsparticipatie

Het vanuit meerdere invalshoeken inschatten van werkvermogen bij Wajongers met ASS lijkt een belangrijke sleutel naar arbeidsparticipatie. Verder blijken problemen met slapen, prikkelverwerking, depressie en medicijngebruik belemmerende factoren voor succesvolle arbeidsparticipatie te zijn. Een hoger opleidingsniveau van de ouders en speciaal onderwijs lijken juist stimulerende omstandigheden. Dit ...

NVvA
25
mrt
2014
RUG en UMCG samen in SPRINT@Work

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat werknemers in Noord-Nederland langer, gezonder en productiever kunnen doorwerken? Dat is de vraag die centraal staat in het nieuwe onderzoekscentrum SPRINT@Work, waarin de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG samen met het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen werken aan duurzame inzetbaarheid van de vergrijzende beroepsbevolking. De partijen trekken de kome ...

NVvA
25
mrt
2014
Onderzoek 'Langetermijneffecten van re-integratie'

Re-integratietrajecten zijn op lange termijn effectiever dan op korte termijn kan worden vastgesteld, blijkt uit onderzoek van SEO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. SEO onderzocht de effecten tot acht jaar na afloop van de trajecten. Het is voor het eerst dat dergelijke langetermijneffecten van re-integratie in Nederland in beeld zijn gebracht.

NVvA
11
mrt
2014
10.000 nieuwe leerbedrijven ondanks crisis

In het laatste kwartaal van 2013 zijn er ondanks de crisis ruim tienduizend nieuwe leerbedrijven bijgekomen. In dezelfde periode groeide het aantal vacatures voor mbo’ers met vijf procent en bleef het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekende jongeren stabiel. Dit blijkt uit de Basiscijfers Jeugd van de stichting Samenwerking Beroepsopleidingen Bedrijfsleven (SBB) en UWV.

NVvA
11
mrt
2014
55 plussers somber over baankans

Afgelopen jaar waren er 70 duizend mensen die de kans op het vinden van werk zo klein vonden, dat ze er niet eens meer naar gezocht hebben. Dit blijkt uit cijfers van het CBS, die hen ‘ontmoedigden’ noemt. Het zijn vooral 55- tot 65-jarigen die somber zijn over hun baankans en de moed opgeven.

NVvA
11
mrt
2014
Nationaal Onderzoek over Duurzame Inzetbaarheid

Het onafhankelijk Platform Duurzame Inzetbaarheid heeft in de eerste twee maanden van het jaar het Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid gehouden. Het onderzoek, dat voor de vierde keer plaatsvond, kende een recordaantal van 6.300 deelnemers. Vooral HRM’ers uit grote organisaties in de zakelijke diensten, overheid en gezondheidszorg maakten hun opvattingen over het onderwerp kenbaar.

NVvA
11
mrt
2014
Tweede Kamer steunt Participatiewet

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft - nadat staatssecretaris Jetta Klijnsma instemde met verschillende aanpassingen - ingestemd met de Participatiewet.

NVvA
25
feb
2014
Inspectie controleert arbeidsveiligheid

Vanaf deze maand bezoekt de Inspectie SZW een groot aantal bedrijven voor een inspectie. Inspecteurs kijken vooral naar de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en naar de arbeidsveiligheid van intern transport en werken met en rondom machines. Vooral de sectoren aardolie, chemie, farmacie, kunststof en rubber komen aan bod.

NVvA