Arbeidsdeskundigen nieuws

05
jun
2014
Strengere richtlijnen persoonlijke bescherming

De Europese regels die de kwaliteit van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) moeten garanderen, worden verder aangescherpt. In plaats van de Europese richtlijn komt nu de Verordening Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Omdat het een verordening is, en geen richtlijn, treedt deze meteen in werking in alle landen van de EU.

NVvA
22
mei
2014
Chronische zieken willen eigen regie

Negen van de tien chronisch zieken voelen zich zelf primair verantwoordelijk voor de dagelijkse omgang met hun ziekte. Zij willen zelf de regie voeren over hun eigen zorg en leven, het liefst met informele hulp van familie en vrienden. Maar juist deze informele hulp blijkt vaak moeilijk te regelen. Dit blijkt uit onderzoek van Nivel onder 1180 mensen met hart- of vaatziekte, astma, COPD of diabete ...

NVvA
22
mei
2014
Baankans ondanks crisis

Ondanks de hoge werkloosheid en het lage aantal vacatures zijn er ook nu bedrijven die moeite hebben om hun vacatures vervuld te krijgen. Volgens UWV blijkt is er met name in specifieke technische functies momenteel weinig aanbod van personeel. Ook financieel specialisten en ICT’ers zijn moeilijk te vinden. Uit het door UWV samengestelde overzicht ‘Kansrijke beroepen’ komt een aantal technische fu ...

NVvA
22
mei
2014
Aanpak werkdruk mist oplossingen

De campagne die minister Asscher op 13 mei lanceerde tegen werkstress is een goed initiatief, maar mist belangrijke oplossingen. Dat vindt althans de FNV. De vakbond ziet de campagne vooral als een herhaling van zetten. Volgens vicevoorzitter Ruud Kuin van de FNV, presenteert minister Asscher precies hetzelfde verhaal dat al 20 jaar wordt verteld.

NVvA
22
mei
2014
Toolbox Duurzame Inzetbaarheid

Investeren in duurzame inzetbaarheid is lonend voor zowel werkgever en werknemer. Maar hoe geef je beleid op dit gebied vorm? Waar moet je beginnen? Om organisaties en medewerkers hierbij te ondersteunen heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een vernieuwde toolbox gelanceerd.

NVvA
09
mei
2014
Drukke tijden voor UWV

Als gevolg van de economische crisis krijgen steeds meer mensen te maken met werkloosheid. Dat betekent fors meer werk voor UWV. UWV heeft afgelopen jaar 613.200 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, een stijging van 22 procent ten opzichte van 2012. In 2013 vonden 241.800 WW’ers en 6.600 Wajong’ers mede dankzij de dienstverlening van UWV werk.

NVvA
09
mei
2014
Meer doden door werk dan verkeer

In Nederland overlijden jaarlijks 3.000 mensen door hun werk, veel meer dan de circa 650 dodelijke verkeersslachtoffers (2013). Bovendien lopen meer dan 30.000 werknemers een beroepsziekte op. Dit stelt de FNV naar aanleiding van Workers Memorial Day, de dag waarop vakbonden werknemers gedenken die overleden zijn door hun werk. De FNV pleit daarom voor uitbreiding van de arbeidsinspectie.

NVvA
08
apr
2014
Campagne Duurzame Inzetbaarheid

In het kader van de campagne Duurzame Inzetbaarheid is minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgelopen maandag in gesprek geweest met twaalf bijzondere werknemers. De twaalf hebben allen op eigen initiatief geïnvesteerd in hun huidige én toekomstige werksituatie. Het doel van het ministerie is om meer mensen bewust te maken van de mogelijkheden om tot aan je pensioen gezond en gemo ...

NVvA
08
apr
2014
Cliëntondersteuning draagt bij aan zelfredzaamheid

MEE Nederland heeft een instrument ontwikkeld waarbij de cliënt de effectiviteit van cliëntondersteuning beoordeelt. Belangrijkste conclusie van de pilot is dat het effect van de cliëntondersteuning goed meetbaar is en dat cliëntondersteuning bijdraagt aan de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen.

NVvA
08
apr
2014
Leeftijd en opleiding essentieel bij werkhervatting

De meeste WW’ers die weer aan het werk komen vinden hun nieuwe baan tussen twee en zeven maanden na de start van hun uitkering. Dat is vaak ruim voor het bereiken van de maximale uitkeringsduur. Leeftijd en opleidingsniveau spelen bij snelle uitstroom een belangrijke rol. Dat zijn enkele uitkomsten van een analyse van werkhervatters vanuit de WW die is gepubliceerd in het UWV Kennisverslag.

NVvA