Arbeidsdeskundigen nieuws

15
jan
2015
Mondigheid in de spreekkamer is te leren

De ene patiënt of cliënt laat veel meer van zich horen in het consult dan de andere. Want mondigheid in de spreekkamer is nog niet voor iedereen weggelegd en kun je niet in alle situaties verwachten, blijkt uit onderzoek van Nivel en AMC.

NVvA
15
jan
2015
Loonwaardegids verschenen

Blik op Werk heeft een document gepubliceerd met daarin een overzicht van alle gevalideerde loonwaardesystemen. Bij de validering is gebruik gemaakt van de inzichten, ervaringen en onderzoeken van het AKC. De gids is voor de 35 regionale werkbedrijven handig bij het maken van een keuze voor een loonwaardemethode.

NVvA
19
dec
2014
Bredere doelgroep Quotumwet

De doelgroep van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Quotumwet) moet worden verbreed. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. PvdA, VVD, D66, CU en GroenLinks hebben een amendement ingediend waarin ook de werknemers die (met ondersteuning) net boven het wettelijk minimumloon zitten, meetellen voor de quotumregeling. De Kamer wil voorkomen dat hoger opgeleiden met een arbeidshan ...

NVvA
19
dec
2014
Wat kost arbeidsparticipatie?

Werkgeversverenigingen en MKB-Nederland hebben een digitale brochure uitgebracht die alle kosten en baten op een rij zet die verband houden met het in dienst nemen van arbeidsbeperkte werknemers. Handig, want in het kader van de Participatiewet moeten er de komende jaren 125.000 banen gecreëerd worden voor arbeidsgehandicapten.

NVvA
19
dec
2014
50+ mythe ontkracht

Over oudere werknemers bestaan heel wat vooroordelen. Ze zijn te duur, vaak ziek, niet flexibel. Maar is dat ook werkelijk zo? Rolf Mol van Erasmus Universiteit deed feiten- en literatuuronderzoek, vroeg zes deskundigen en hield een enquête onder alle 50-plussers die bij UWV werken. Het leidde tot het rapport Oud is In, waarin hij stuk voor stuk de meeste mythen ontkracht.

NVvA
19
dec
2014
Verplicht vrijwilligerswerk vergroot afstand tot arbeidsmarkt

Met verplicht vrijwilligerswerk wil de overheid bijstandontvangers dichterbij de arbeidsmarkt brengen. Uit promotieonderzoek van Thomas Kampen (UvA) blijkt echter dat het tegenovergestelde wordt bereikt, omdat mensen zich op termijn hechten aan vrijwilligerswerk en het maatschappelijk belang boven hun persoonlijk belang stellen.

NVvA
03
dec
2014
AOW-leeftijd versneld omhoog

De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Voor mensen met een lager inkomen geldt een tijdelijke overbruggingsregeling, onder de voorwaarden uit het Sociaal Akkoord. Dat betekent dat mensen die voor 1 januari 2013 deelnamen aan een VUT of prepensioen of vergelijkbare regeling recht hebben op een overbruggingsuitkering op minimumniveau.

NVvA
03
dec
2014
Politie op de vingers getikt

De politie heeft de aanpak en registratie van langdurig verzuim niet goed op orde. Dit blijkt uit onderzoek dat TNO deed in opdracht van de Nationale Politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook de Inspectie SZW heeft commentaar op de politie. De dienst constateerde in totaal 383 overtredingen van de Arbeidstijdenwet. Volgens de inspectie werken politiemedewerkers over het algemeen no ...

NVvA
03
dec
2014
Ziekteverzuim meestal niet werkgerelateerd

In 2013 heeft bijna de helft van de werknemers ten minste één keer verzuimd wegens ziekte. Bij bijna een kwart van de werknemers die verzuimden had dit deels of hoofdzakelijk met het werk te maken. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt. Dit betekent dus dat in ruim driekwart van de gevallen het verzuim niet werkgerelateerd is.

NVvA
03
dec
2014
Arbeidsongevallen door gebrekkige taalbeheersing

Goede taalbeheersing is een belangrijke voorwaarde voor een veilige werkplek. Maar liefst 5 tot 10% van de arbeidsongevallen wordt veroorzaakt door taalproblemen. Alleen als werknemers de taal goed machtig zijn kunnen zij veiligheidsinstructies lezen én begrijpen. Om leed en ongelukken te voorkomen wil minister Asscher (SZW) dat werkgevers meer aandacht besteden aan taalbeheersing op het werk.

NVvA