Arbeidsdeskundigen nieuws

11
feb
2015
Verder herstel arbeidsmarkt

Voor het eerst in jaren zal in 2015 het aantal banen in Nederland weer groeien. Het aantal vacatures neemt net als in 2014 toe, in vrijwel alle sectoren. Het aantal WW-uitkeringen zal voor het eerst in drie jaar op jaarbasis afnemen. Dit zijn enkele voorspellingen uit de nieuwste arbeidsmarktprognose van UWV.

NVvA
09
feb
2015
NVvA: Online training 'Mensen met Mogelijkheden' van start

Staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Jetta Klijnsma (SZW) hebben maandag 9 februari het startschot gegeven voor de gratis online training ‘Mensen met Mogelijkheden’. Dit gebeurde tijdens het druk bezochte congres Mensenwerk in Nieuwegein. Meer dan duizend professionals namen deel aan het congres, met als centraal thema de participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

NVvA
09
feb
2015
Joseph Kessels, Hoogleraar Human Resource Development 'Denken vanuit mogelijkheden werkt motiverend'

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam aan het werk gaan? Als het aan hoogleraar Joseph Kessels ligt, moeten we meer denken in mogelijkheden en minder in beperkingen. Hoe? Dat vertelt hij in drie minicolleges, die onderdeel zijn van een online training in het kader van het project Mensen met Mogelijkheden.

NVvA
03
feb
2015
Uaanzet.nl: begrip voor autisme

De werkgroep ‘Vanuit autisme bekeken’ heeft deze week de website Uaanzet.nl gelanceerd. De site biedt informatie en inspiratie aan mensen in uiteenlopende functies en rollen met als doel meer interesse in en begrip voor mensen met autisme te realiseren. Meer begrip maakt dat autisten beter mee kunnen doen in de samenleving, zo stellen de initiatiefnemers.

NVvA
29
jan
2015
Nieuwe directeur UWV WERKbedrijf

WERKbedrijf van UWV heeft een nieuwe directeur in de persoon van Tof Thissen. Hij volgt in deze functie André Timmermans op die eind vorig jaar bij UWV vertrok. Thissen start per 1 mei met zijn inwerkperiode bij UWV en zal per 1 juni zijn taak als directeur van het WERKbedrijf gaan oppakken.

NVvA
29
jan
2015
Biologische klok van slag

Er zijn aanwijzingen dat de biologische klok wordt beïnvloed door blauw licht wanneer mensen ‘s avonds of ’s nachts gebruiken maken van tablets, smartphones, led-tv, of led-lampen. Dit stelt het RIVM in een verkennende studie in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA).

NVvA
29
jan
2015
Hoortoestellen: het kan beter

De meeste mensen met een hoortoestel zijn hier tevreden over en vinden dat ze met het toestel een prettiger leven hebben. Dit concludeert het NIVEL op basis van onderzoek onder hoortoestelgebruikers. Gemiddeld geven ze hun hoortoestel een 7,3. Het onderzoek laat ook een aantal belangrijke verbeterpunten zien.

NVvA
29
jan
2015
E-gids stressbeheersing

Als onderdeel van de campagne ‘Gezond werk is werk zonder stress’ presenteert het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) de e-gids voor het beheersen van stress en psychosociale risico's. De gids bestaat al sinds vorig jaar, maar is nu ook in een Nederlandse versie downloadbaar.

NVvA
15
jan
2015
Uitbreiding quotum-doelgroep

D66-Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg heeft een meerderheid van de Tweede Kamer achter zijn voorstel gekregen om de doelgroep voor de quotumwet te verbreden. De uitbreiding behelst onder meer die blind of doof zijn of een autismespectrumstoornis hebben en met een werkplekaanpassing wel het minimumloon kunnen verdienen.

NVvA
15
jan
2015
Regionale verschillen in duurzame inzetbaarheid

De mate waarin Nederlandse werknemers denken te kunnen doorwerken verschilt flink per regio, blijkt uit de factsheet Monitor Arbeid van TNO. Gemiddeld denken werknemers lichamelijk en geestelijk in staat te zijn het huidige werk voort te zetten tot 62,1 jaar kunnen doorwerken. Maar niet overal is deze ervaring hetzelfde.

NVvA