Arbeidsdeskundigen nieuws

03
jun
2015
Kansen voor een inclusieve arbeidsmarkt

Goede voorbeelden inspireren. Daarom publiceert het Verwey-Jonker Instituut het essay ‘Kansen voor een inclusieve arbeidsmarkt’. Centraal in het essay staat de vraag wat gemeenten kunnen leren uit eerdere initiatieven die jongeren met een beperking helpen naar betaalde of onbetaalde arbeid. De onderzoekers bekeken inspirerende voorbeelden In Enschede, de Liemers en Alkmaar uit 2014.

NVvA
03
jun
2015
Zelfredzaam door betere gezondheidsvaardigheden

Mensen met mindere gezondheidsvaardigheden voelen zich minder gezond, ze hebben meer moeite met zelfmanagement, hun ‘eigen regie’ over de zorg is minder en ze bezoeken vaker de huisarts dan mensen die minder moeite hebben informatie over hun gezondheid te begrijpen en toe te passen. Zorgverleners en beleidsmakers zouden hierop in moeten spelen, stelt Iris van der Heide op basis van onderzoek bij h ...

NVvA
03
jun
2015
Nederland in flexwerk top 3

De afgelopen tien jaar is het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie in Nederland toegenomen van 15 procent tot 22 procent. Het aandeel ZZP’ers is in diezelfde periode toegenomen van 8 naar 12 procent. Dit blijkt uit de publicatie ‘Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt/ van het CBS en TNO. In Nederland is het aandeel werknemers met een tijdelijk contract de laatste 10 jaar sneller ge ...

NVvA
20
mei
2015
Nieuwe hoogleraar participatie

Cok Vrooman is per 1 mei 2015 benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Sociale Zekerheid en Participatie’ aan de Universiteit Utrecht. Vrooman gaat onderzoek doen naar de voorwaarden en regelingen die ervoor zorgen dat burgers actief kunnen participeren en beschikken over een toereikend inkomen. Het accent zal liggen op kwetsbare groepen die moeite hebben zich een vaste plaats op de arbeidsmarkt te verwe ...

NVvA
20
mei
2015
Oninteressant werk reden voor switch

Hoogopgeleiden die switchen van werkgever geven aan dat een oninteressante baan (43%), gebrek aan groeimogelijkheden (43%) en weinig waardering (29%) het meest hebben bijgedragen aan hun vertrek. Laagopgeleiden noemen naast deze factoren vooral een te laag salaris, geen ruimte om werk- en privétijd flexibel in te richten en een tekort aan ontwikkelmogelijkheden als redenen om te veranderen van wer ...

NVvA
20
mei
2015
Twijfel over eigen inzetbaarheid

Werknemers van eind twintig hebben geen goed beeld hoe hun positie op de werkvloer er over twee jaar uitziet. Ze zijn onzeker over hun toekomst. Een structureel probleem, zo blijkt uit recent onderzoek van Arbo Unie naar werkvermogen onder ruim 85.000 werknemers in industrie, overheid en andere branches. Werkgevers spelen een cruciale rol in het werkvermogen van deze generatie, preventie op dit pu ...

NVvA
20
mei
2015
Arbeidsbeperkten sneller in beeld voor participatiebanen

Leerlingen die het speciaal onderwijs of een praktijkschool verlaten kunnen zich voortaan rechtstreeks bij UWV melden om vast te stellen of zij binnen de doelgroep van de banenafspraak vallen. In dat geval komen zij in aanmerking voor de extra banen die werkgevers beschikbaar hebben voor deze mensen. Gemeenten hoeven met onmiddellijke ingang niet meer zelf per beoordeling te betalen. De financieri ...

NVvA
06
mei
2015
Met migraine aan het werk

De Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten (NVvHP) heeft onlangs de richtlijn ‘Mensen met migraine…aan het werk!’ ontwikkeld. De richtlijn is vervat in een duidelijke brochure voor migraine patiënten en werkgevers en werd afgeleid van de professionele richtlijn voor artsen en andere behandelaars. In de ‘publieksversie’ staan aanbevelingen en tips die vooral gericht zijn op niet-medici, in he ...

NVvA
06
mei
2015
75 duizend jongeren met afstand tot arbeidsmarkt

Vier op de tien jongeren (15 tot 27 jaar) die geen onderwijs volgen en geen werk hebben, zoeken niet naar werk en zijn ook niet direct beschikbaar voor werk. Het gaat volgens schattingen van het CBS om circa 75 duizend jongeren. Arbeidsongeschiktheid en ziekte zijn hiervoor de belangrijkste redenen. Voor jonge vrouwen is de zorg voor het gezin of huishouden ook een belangrijke reden. Jonge mannen ...

NVvA
06
mei
2015
30 miljoen voor innovatie SW-bedrijven

De overheid stelt 30 miljoen euro aan Sociale werkbedrijven beschikbaar. Het geld is bedoeld om SW-bedrijven te ondersteunen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen in gewone bedrijven, scholen en overheidsorganisaties. Omdat er is afgesproken dat hiervoor eenzelfde bedrag aan cofinanciering bij komt, bijvoorbeeld van gemeenten of uit fondsen, komt er in totaal 60 miljoen ...

NVvA