Werkbezoek in Denemarken: een blik op arbeid & gezondheid | Arbeidsdeskundigen
19
sep
2023

Werkbezoek in Denemarken: een blik op arbeid & gezondheid

Door Bert van Swam

Op 14 en 15 september 2023 kreeg ik als vertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen (NVvA) de kans om met een delegatie uit Nederland een uniek werkbezoek te brengen aan Denemarken. Vanuit het UWV bestaat die delegatie uit de Raad van Bestuur, de directie SMZ en de directie van het Werkbedrijf. Andere instanties die deelnamen aan dit werkbezoek, waren het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG), de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas). Tijdens dit bezoek werd het thema 'arbeid & gezondheid' onder de loep genomen.

Een kijkje achter de schermen

Tijdens deze twee intensieve dagen wilden we niet alleen de theoretische kennis absorberen, maar vooral de praktijk ervaren en de Deense ervaringen uit de eerste hand horen. We hadden talloze vragen voorbereid, die grondig werden besproken. Onze reis omvatte bezoeken aan diverse organisaties, elk met hun unieke rol binnen het Deense systeem.

Bezoek aan STAR

Ons werkbezoek begon bij STAR, het Deense Agentschap voor Arbeidsmarkt en Rekrutering. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering en opvolging van het werkgelegenheidsbeleid in Denemarken. STAR werkt nauw samen met relevante belanghebbenden, waaronder arbeidsbureaus, werkloosheidsverzekeringsfondsen, bedrijven en regionale raden voor de arbeidsmarkt. Ze fungeren als een soort toezichthouder op de uitvoering van gemeentelijk beleid. De nauwe samenwerking met lokale actoren blijkt een cruciale succesfactor te zijn.

Het hoogtepunt: bezoek aan een Jobcenter

Een hoogtepunt van ons werkbezoek was het bezoek aan een Jobcenter, waar we inzicht kregen in de praktijk van arbeidsbegeleiding in Denemarken. Het begint allemaal met een caseworker die zich toewijdt aan het snel terugbrengen van de cliënt naar de arbeidsmarkt. Als dit niet haalbaar blijkt, worden alternatieve trajecten verkend. Denemarken hanteert onder andere een rehabilitatieplan en kan zelfs een interdisciplinair rehabilitatieteam inschakelen, afhankelijk van de behoeften van de cliënt. Deze holistische aanpak streeft naar de best mogelijke uitkomsten.

Werkbezoek in Denemarken

De rol van regionale ziekenhuizen

Een ander cruciaal onderdeel van het Deense systeem is de rol van regionale ziekenhuizen, met name de afdeling sociale geneeskunde. Hier vindt de verdere beoordeling van cliënten met verminderd arbeidsvermogen plaats. Artsen spelen hier een essentiële rol in de revalidatie en begeleiding van deze individuen. De integratie van gezondheidszorg en arbeidsbegeleiding is een inspirerend voorbeeld van hoe samenwerking kan leiden tot positieve resultaten.

Samen op zoek naar verbeteringen

Het was inspirerend om te zien en horen hoe het Deense traject voor arbeid en gezondheid functioneert. Onze vooraf opgestelde vragen worden momenteel verder uitgewerkt, en eventuele ideeën die de aanpak in Nederland kunnen verbeteren, zullen ongetwijfeld in overweging worden genomen.

Samenwerking tussen diverse professionals blijft de sleutel tot succes, zowel in Denemarken als in Nederland. Deze ervaringen nodigen ons uit om gezamenlijk te streven naar verbeteringen in ons eigen land. Arbeid en gezondheid zijn geen eilandjes; het zijn onderdelen van een groter geheel waarin we allemaal een rol spelen. Laten we deze waardevolle inzichten koesteren en ze omzetten in concrete actiepunten voor een gezondere en productievere toekomst voor iedereen.

NVvA
NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
Update ‘Hulpmiddel beschrijven arbeidsbelasting voor arbeidsdeskundigen’ online

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het ‘Hulpmiddel beschrijven arbeids ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Oproep: neem deel aan het onderzoek naar ondersteuning met technologische hulpmiddelen

Bij arbeidsdeskundigen is behoefte aan kennis over technologische hulpmidde ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
‘Onderzoekend vermogen is bestaansrecht én toekomst van het AKC’

Ze stonden aan de wieg van het AKC: Tjeerd Hulsman en Monique Klompé. Hoe b ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws