17
okt
2022

Steeds meer mensen hoogopgeleid

Veertig jaar geleden waren praktisch opgeleiden nog in de meerderheid, in 2021 was het grootste deel van de 15- tot 75-jarigen middelbaar of hoog opgeleid. Het aandeel hoogopgeleiden nam niet alleen toe onder mensen die werken in beroepen met complexe gespecialiseerde taken, maar ook in de andere beroepsniveaus. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Het aandeel mensen met een hbo- of universitair diploma in Nederland is de afgelopen veertig jaar gegroeid van 11,1 naar ruim 33 procent.  Het aandeel praktisch opgeleiden - mensen met basisonderwijs, een vmbo-diploma of een mbo-diploma op niveau 1 - maakte in diezelfde periode een omgekeerde ontwikkeling door, van 58 procent naar 26 procent. Het grootste deel van de bevolking van 15 tot 75 jaar is nog steeds middelbaar opgeleid (bijna 38 procent). Dat is ruim 7 procent meer dan in 1981. Het aandeel hoogopgeleiden lag daar in 2021 met bijna 36 procent niet ver onder. Meer cijfers? Lees dan de CBS-publicatie ‘Steeds meer hoogopgeleiden in Nederland: wat voor beroep hebben ze?’.

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
De invloed van de hormonale cyclus op de gezondheid van vrouwen

De belangrijke rol van hormonen in het behoud van een goede gezondheid is o ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Arbeidsinspectie: ‘verbetering nodig inkomensondersteuning werkzoekenden’

De arbeidsmarkt heeft momenteel grote behoefte aan personeel, maar gemeente ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Het NVvA ledenonderzoek 2022 | Deel twee

Dit is deel twee van het tweeluik over het ledenonderzoek. In het eerste de ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws