17
okt
2022

Steeds meer mensen hoogopgeleid

Veertig jaar geleden waren praktisch opgeleiden nog in de meerderheid, in 2021 was het grootste deel van de 15- tot 75-jarigen middelbaar of hoog opgeleid. Het aandeel hoogopgeleiden nam niet alleen toe onder mensen die werken in beroepen met complexe gespecialiseerde taken, maar ook in de andere beroepsniveaus. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Het aandeel mensen met een hbo- of universitair diploma in Nederland is de afgelopen veertig jaar gegroeid van 11,1 naar ruim 33 procent.  Het aandeel praktisch opgeleiden - mensen met basisonderwijs, een vmbo-diploma of een mbo-diploma op niveau 1 - maakte in diezelfde periode een omgekeerde ontwikkeling door, van 58 procent naar 26 procent. Het grootste deel van de bevolking van 15 tot 75 jaar is nog steeds middelbaar opgeleid (bijna 38 procent). Dat is ruim 7 procent meer dan in 1981. Het aandeel hoogopgeleiden lag daar in 2021 met bijna 36 procent niet ver onder. Meer cijfers? Lees dan de CBS-publicatie ‘Steeds meer hoogopgeleiden in Nederland: wat voor beroep hebben ze?’.

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
Help mee om de samenwerking tussen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen te verbeteren!

Wij willen u vragen om deel te nemen aan een onderzoek binnen het ZonMw pro ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Helft van de mensen met een zwaar beroep denkt pensioen niet te halen

Bijna de helft van de werkenden boven de 45 jaar verwachten niet dat ze hun ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten weer op pre-corona niveau

De arbeidsparticipatie van arbeidsbeperkten is weer bijna op het niveau van ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws