01
jun
2023

Stapeling van problemen treft 1 op de 6 Nederlanders

Uit een nieuw SCP-onderzoek blijkt dat één op de zes volwassenen in Nederland te maken heeft met stapeling van problemen. Dit geldt ook voor ruim één op de tien ouders van minderjarige kinderen. Gemeenten moeten alert zijn op deze problematiek en de zelfredzaamheid niet overschatten.

Uit het onderzoek 'Zicht op zorgen' blijkt dat één op de zes volwassenen problemen heeft op meerdere terreinen. Dit kan variëren van dagelijkse activiteiten tot financiën en werkgerelateerde problemen. Inflatie en stijgende energieprijzen kunnen de omvang van deze groep vergroten.

Beperkte hulpbronnen maken kwetsbaar

Mensen met stapeling van problemen hebben vaak beperkte hulpbronnen, zoals financiële middelen, opleiding en gezondheid. Dit maakt hen kwetsbaar en belemmert hun deelname aan de samenleving. Het hebben van voldoende hulpbronnen is essentieel om problemen effectief aan te pakken.

Meer dan een op de tien ouders met minderjarige kinderen heeft te maken met stapeling van zorgen op verschillende gebieden, zoals opvoeding, financiën en sociaal isolement. Deze ouders hebben weinig steun uit hun sociale netwerk en beschikken vaak over beperkte hulpbronnen.

Maatwerk en verbeterde toegankelijkheid

Het is belangrijk om maatwerk te bieden bij hulp en ondersteuning en niet alleen naar de problemen, maar ook naar de hulpbronnen van mensen te kijken. Investeringen in het versterken van hulpbronnen kunnen de veerkracht vergroten. Daarnaast moet de toegang tot ondersteuning en voorzieningen in het sociaal domein verbeterd worden, met eenvoudigere informatievoorziening en lagere drempels.

Tijd voor actie

Gezien het groeiende aantal mensen met stapeling van problemen is actie vereist. Gemeenten, hulpinstanties en de samenleving als geheel moeten verantwoordelijkheid nemen en deze kwetsbare groep ondersteunen. Het verbeteren van de toegang tot hulp en voorzieningen is essentieel om ervoor te zorgen dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving, ongeacht hun problemen.

Je leest het volledige nieuwsbericht op de website van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

NVvA
NVvA
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
Verschil verrijkt! Lunchwebinar diversiteit en inclusie

Verschil verrijkt! Daarom doen het AKC en OVAL samen mee mee met de vijfde ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Oproep: Doe mee aan de doorontwikkeling e-learning betrekken van naasten

Sta jij weleens stil bij de invloed van naasten zoals partners, familielede ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Draag bij aan meer menselijke maat in re-integratietrajecten

In het re-integratiedomein is behoefte aan meer ‘menselijke maat’ in de beg ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws