07
jun
2017

Shirley Oomens geïnstalleerd als bijzonder lector arbeidsdeskundigheid

Op 1 juni is Dr. Shirley Oomens geïnstalleerd als bijzonder lector Arbeidsdeskundigheid bij het Lectoraat Arbeid en Gezondheid aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

Bijzonder lector Shirley Oomens heeft haar ambt aanvaard met het uitspreken van de intreerede: Organiseren van de inclusieve arbeidsmarkt: arbeidsdeskundige handvatten voor werkgevers. Shirley is hiermee de eerste lector arbeidsdeskundigheid ooit.

Oomens: 'Betaald werk voor iedereen is de norm in het huidige overheidsbeleid en de inclusieve arbeidsmarkt is het ideaal. Helaas blijkt dit niet voor iedereen haalbaar. De positie van mensen met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren juist verslechterd. Zij hebben niet alleen moeite met het vinden van werk, maar ook om het werk vervolgens te behouden.'

De vragen die deze ontwikkeling volgens de nieuwe lector oproept zijn dan ook: Hoe gaan we een meer inclusieve arbeidsmarkt organiseren waarin mensen duurzaam aan het werk blijven? Welke ondersteuning hebben werkgevers en werkzoekenden nodig? Hoe kunnen arbeidsdeskundigen hierin ondersteunen en wat vraagt dit van hen als professionals?

Het Bijzonder Lectoraat Arbeidsdeskundigheid is tot stand gekomen dankzij financiering door Instituut Gak en in samenwerking met NVvA en AKC.

Voorafgaand aan de installatie organiseerde het AKC in samenwerking met de HAN haar onderzoeksdag in de vorm van het symposium '(On)zeker werk'.

Monique Klompé, opende het plenaire gedeelte en introduceerde de spekers en de thema’s:

Ontwikkelingen in de sociale zekerheid en de invloed van flexibilisering - Nicolette van Gestel , TIAS, Tilburg University

De rol van werkgevers en flexibilisering van werk - Ruud Muffels, ReflecT, Tilburg University

Parkinson en (onzeker) werk - Xander van Ruissen, ervaringsdeskundige en Jacqueline Janssen, bedrijfsartsen Radboudumc en klinisch arbeidsgeneeskundige Parkisonnet

RIV toetsing in wetenschappelijk perspectief. Meer kans op (re-integratie in) werk, door RIV toetsing? - Ilonka Eekhoudt, arbeidsdeskundige, promovenda AKC

De discussies tijdens het symposium gingen over de vragen 'Wat zijn de mogelijke gevolgen van '(on)zeker' werk en voor wie precies?' en 'Wat betekent dit voor het werk van arbeidsdeskundigen?'. Deze thema’s maken ook onderdeel uit van de onderzoekslijnen van het nieuwe Bijzonder Lectoraat Arbeidsdeskundigheid.

NVvA
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
Mensen met beperking nog steeds op achterstand

Mensen met een beperking of aandoening doen minder mee in de samenleving da ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Werkgelegenheid naar nieuw record

Meer vacatures en een dalende werkloosheid leidden in het derde kwartaal va ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Volgende week In de nieuwe AD Visie

Komende week verschijnt alweer de laatste AD Visie van dit jaar met daarin ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws