27
jan
2022

Open subsidiecall AKC een succes

De subsidiecall van oktober 2021 is met recht een succes te noemen. Het AKC ontving zes mooi omschreven en goeddoordachte subsidieverzoeken. De onderwerpen waren uiteenlopend en verrassend. Van deze voorstellen hebben wij de drie best scorende onderzoeksvoorstellen gehonoreerd. De onderzoeken van Loyalis, Verwey-Jonker Instituut en UMCG starten in april 2022.

De arbeidsdeskundige en ageism – Loyalis

Ageism kan arbeidsdeskundigen belemmeren in de uitvoering van hun werk. Deze term kent geen goede Nederlandse vertaling, maar omvat stereotypering van, vooroordelen over en discriminatie van ouderen. Doel van dit onderzoek is arbeidsdeskundigen bewust te maken van de gevolgen hiervan voor hun werk en ze handvatten te bieden om (beter) met ageism om te gaan. Naast deskresearch bestaat het onderzoek uit ontwikkeling van een interactieve vragenlijst en focus-leergroepen. De beoogde startdatum is 1 april 2022 en de oplevering wordt verwacht voor de zomer van 2023. De oplevering bestaat uit een cahier, factsheet en interactieve vragenlijst.

Arbeidsdeskundigen en een inclusieve arbeidsmarkt – Verwey-Jonker Instituut

In hoeverre en op welke manier kunnen arbeidsdeskundigen werkzoekenden en werkenden met een migratieachtergrond ondersteunen in het weerbaarder worden tegen discriminatie op de arbeidsmarkt? Deze vraag staat centraal in het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. Het onderzoek bestaat uit onder meer een literatuurstudie, enquête onder de beroepsgroep, verdiepende interviews en expertmeetings. Het onderzoek start in april 2022 en duurt ongeveer een jaar. De oplevering bestaat uit een cahier, factsheet en praktische handvatten voor arbeidsdeskundigen.

Doorontwikkeling e-learning betrekken van naasten – UMCG

Eerder onderzoek laat zien dat naasten een belangrijke ondersteunende rol kunnen vervullen bij arbeidsre-integratie. De e-learningcursus ‘Betrekken van naasten bij arbeidsre-integratie’ bestaat al voor bedrijfs- en verzekeringsartsen en wordt daar goed beoordeeld. Dit onderzoek omvat een doorontwikkeling en evaluatie van deze e-learning voor de arbeidsdeskundige praktijk. De doorontwikkeling bestaat uit aanpassing van de inhoud, zodat die beter aansluit bij de arbeidsdeskundige praktijk, evaluatie van de effecten op kennis, attitudes en eigen effectiviteit van de arbeidsdeskundige en testen en aanpassen van de e-learning. Oplevering staat gepland voor de zomer van 2023. Naast de e-learningcursus worden een cahier en factsheet opgeleverd.

Doe jij ook mee?

Voor het slagen van de onderzoeken is jouw inbreng als arbeidsdeskundige van groot belang. Over enkele maanden kun je deelnemen aan enquêtes, interviews en focus-leergroepen. De oproepen hiervoor verschijnen op arbeidsdeskundigen.nl

AKC
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
8 juni: ALV online

Op 8 juni 2022 organiseert de NVvA de Algemene Ledenvergadering voorjaar 20 ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Arbeidsdeskundige Professionaliseringsdag: nog enkele plekken vrij

Natuurlijk wil je de eerste Arbeidsdeskundige Professionaliseringsdag op 17 ...

NVvA
AKC
Arbeidsdeskundigen
Verzuim halveert, nu zorgen om inzetbaarheid

Na een maandenlange stijging halveerde in april het verzuimpercentage in Ne ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws