24
apr
2017

Onderzoeksdag AKC '(On)zeker werk' en intreerede lector Arbeidsdeskundigheid

De jaarlijkse AKC onderzoeksdag staat dit jaar in het teken van de installatie van dr. Shirley Oomens, als bijzonder lector 'Arbeidsdeskundigheid' aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Wij combineren de onderzoeksdag over '(On)zeker werk' als symposium voorafgaand aan het uitspreken van de intreerede in het auditorium van de HAN-campus aan de Laan van Scheut 10 Nijmegen. Tijdens het symposium ‘(On)zeker werk’ staat de vraag centraal: wat zijn de mogelijke gevolgen van (on)zeker werk en voor wie precies? En: wat betekent dit voor het werk van arbeidsdeskundigen?

Prof. dr. Nicolette van Gestel, TIAS, Tilburg University en prof. dr. Ruud Muffels, ReflecT, Tilburg University geven hun beelden hoe de arbeidsmarkt onder invloed van flexibilisering sterk verandert. Het aandeel werkenden met flexibele arbeidscontracten is de laatste 15 jaar in Nederland sterk gestegen. Zij verkennen hoe Flexwerk - in al zijn verschijningsvormen - mogelijkheden biedt voor mensen met een arbeidsbeperking op betaald werk en anderzijds flexwerkers een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben. Welke effecten flexibele arbeid op langere termijn heeft voor werkenden en werkzoekenden, naast baan- en inkomensonzekerheid, is nog onduidelijk. Voor arbeidsdeskundigen is dit een belangrijk vraagstuk.

Xander van Ruissen en Jacqueline Jansen geven hun visie op (On)zeker werk vanuit het perspectief van de ervaringsdeskundige. Het symposium wordt afgesloten af met een verhandeling door Ilonka Eekhoudt, arbeidsdeskundige UWV, promovenda AKC over de re-integratie inspanningen van werkgevers en de RIV-toetsing.

Klik hier voor meer informatie.

AKC
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
Mensen met beperking nog steeds op achterstand

Mensen met een beperking of aandoening doen minder mee in de samenleving da ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Werkgelegenheid naar nieuw record

Meer vacatures en een dalende werkloosheid leidden in het derde kwartaal va ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Volgende week In de nieuwe AD Visie

Komende week verschijnt alweer de laatste AD Visie van dit jaar met daarin ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws