24
nov
2011

NVvA: Werkscan voor iedere Nederlander

Nijkerk, 24 november 2011
De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen is al 40 jaar het voorbeeld van een succesvolle publiek- private samenwerking. Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in mens, werk en inkomen. De NVvA is de laatste jaren flink gegroeid: 2.100 arbeidsdeskundigen zijn lid van de beroepsvereniging. Kennis en kunde van arbeidsdeskundigen zijn gezekerd in certificering en registratie. Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum, een initiatief van NVvA en UWV, doet stelselmatig onderzoek naar effectiviteit en efficiency van beoordeling, re-integratie, preventie.

De NVvA pleit in haar 8e lustrum congres vandaag voor een verplichte werkscan voor iedere Nederlander. Minister Kamp omarmt deze werkscan. Overheid, organisaties en werkenden staan voor de grote uitdaging van duurzame inzetbaarheid: duurzame arbeidsorganisaties en duurzaam inzetbare werkenden.

Een duurzame arbeidsorganisatie is een organisatie waarin respect voor de mens en de omgeving tot uitdrukking komt. In zo’n arbeidsorganisatie is de werkgever een goed werkgever en de werknemer een goed werknemer. De organisatie richt zich op een manier van werken die zinvol, effectief, veilig en plezierig is. Een duurzame werkende haalt op een gelukkige, gezonde en vitale wijze zijn pensioengerechtigde leeftijd.

Het kabinet heeft voor duurzame inzetbaarheid een vitaliteitpakket gepresenteerd. In aanvulling daarop hebben wij een aantal aanbevelingen. Waarbij wij voorop stellen: handen uit de mouwen en aan de slag! Want dat is waar arbeidsdeskundigen sterk in zijn: het voorkomen, wegen en herstellen van een disbalans bij mensen in de dagelijkse praktijk.

Onze aanbevelingen:
 Zware beroepen bestaan niet in onze optiek, overbelaste mensen wel. Mensen hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. Omdat de belastbaarheid per individu verschilt is het zaak om juist individuele leden van de beroepsbevolking te ondersteunen bij het bewaken van hun belastbaarheid en inzetbaarheid. De NVvA heeft samen met AKC een WerkScan ontwikkeld waarmee mensen zichzelf minimaal elke vijf jaar een spiegel kunnen voorhouden. Hoe sta ik in mijn werk, hoe staat het mijn belastbaarheid? Is het wellicht tijd om na te denken over nieuwe taken, een andere functie of zelfs een heel andere loopbaan? We kunnen arbeidsongeschiktheid en verzuim voorkomen door iedereen - dus ook al op jonge leeftijd - die wil, kan en moet werken elke vijf jaar een Werkscan aan te bieden. Zo faciliteren we mensen om ook voor de langere termijn te reflecteren. Veranker het wettelijk recht van een werkende op een dergelijke scan.

 Overheid schep een kader waarbinnen een arbeidsorganisaties duurzaam werken, ook in een hele keten. Arbo is dus breder: het gaat om duurzame inzetbaarheid. Minder regels, meer kader. Zo zijn er veiligheidsregels, maar nu nog het gedrag van mensen. Veiligheid begint bij mensen, niet bij materialen en voorschriften. De toegankelijkheid van het individu is vaak een vergeten factor. Geef goede informatie.

 De huidige probleemanalyse poortwachter wordt vaak als een medische analyse uitgevoerd. Terwijl de wetgever naar onze mening een multifactoriële probleemanalyse bedoelde. De oplossing(en) tot succesvolle re-integratie ligt in de meeste gevallen niet alleen aan medische beperkingen. Dat vraagt om een brede analyse van mens, werk en omgeving. We stellen een vast overlegmoment voor tussen bedrijfsarts en arbeidsdeskundige bij de probleemanalyse, zodat er een medisch/arbeidskundige analyse uitgevoerd kan worden. En vandaar uit een inzet op wat iemand nog kan.

 Maak werk geschikt voor mensen. Faciliteer werkgevers in het aanpassen van werk aan mensen. Door in nauw overleg met werkgevers lichte en zware taken in bedrijven meer te ‘mixen’ is vaak een andere werkverdeling mogelijk waardoor mensen langer inzetbaar zijn. Arbeidsdeskundigen kunnen vanuit de optiek van de werkgever bekijken welke taken en functies anders ingevuld kunnen worden. Arbeidsdeskundigen kunnen zo nieuw werk en nieuwe banen creëren.

 Maak de arbeidsdeskundige kerndeskundige. Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in mens, werk en inkomen. Wij wegen belasting, belastbaarheid en beleving van mens en werk en zijn of haar gehele context. En coachen op het behalen van reële doelen in werk en inkomen. Arbeidsdeskundigen onderhouden hun vakmanschap en laten hun gedrag toetsen. Professionalisering zijn gezekerd in certificering en registratie. Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum ontwikkelt kennis op een stelselmatige manier.

 Laat de uitwerking van beleid plaatsvinden in een praktische, duurzame inzetbaarheids stimulator, waarin alle betrokken partijen zitten. Vanuit de praktijk bieden wij onze kennis aan voor een dergelijke praktische Taskforce.

Voor meer informatie: www.arbeidsdeskundigen.nl; nvva@arbeidsdeskundigen.nl; 033-247345

NVvA
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
Late gevolgen van kanker(behandeling) en werk: mogen we je een paar vragen stellen?

Jouw input draagt bij aan meer arbeidsdeskundige kennis over dit onderwerp. ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
De gevolgen van technologisering voor het arbeidsdeskundig vak

Robotisering en digitalisering zijn alom aanwezig. In ons privéleven en in ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Arbeidsdeskundige Kor Brongers promoveert op begeleiding in re-integratie bij meervoudige problematiek

Met zijn promotie op 8 december 2023 rondt Kor Brongers zijn promotieonderz ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws