NVvA: Visie toekomst gerelateerde zorg | Arbeidsdeskundigen
16
okt
2013

NVvA: Visie toekomst gerelateerde zorg

Arbeidsdeskundigen werken elke dag voor werkgevers en werknemers, arbodiensten en verzekeraars, samen met andere professionals in het kader van duurzame inzetbaarheid van mensen en optimale participatie van de (potentiële) beroepsbevolking. Daarom onderschrijven wij ook het initiatief dat OVAL heeft genomen om met een gezamenlijke visie te komen vanuit verschillende verenigingen (zie brief en visie van 11 oktober 2013). Vanuit arbeidsdeskundig perspectief brengen wij u graag het volgende onder de aandacht.

Nieuwe structuur voor duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid en participatie van de (potentiële) beroepsbevolking is noodzakelijk om diverse redenen. Werk is een essentieel deel van het leven, kan plezier en een doel geven en is bovendien een belangrijk middel om mensen zinvol deel te laten nemen aan de maatschappij. Bovendien hebben we in de (nabije) toekomst iedereen hard nodig. In dit complexe veld is het volgens de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) van essentieel belang dat er een nieuwe structuur voor bedrijfsgezondheid komt die het voor alle disciplines gemakkelijker en duidelijker maakt om preventie, zorg en aandacht voor de werkende mens te organiseren. Wij pleiten voor een aanpak vanuit de werkkant en niet vanuit de zorgkant. Preventie van uitval in werk organiseren via de zorgkant gaat in onze optiek niet slagen. De scenario’s 4 en 5 geven voor ons die oplossing ook niet. Re-integratie in werk zonder een duidelijke borging in een medische/arbeidsdeskundige weging is niet duurzaam en leidt tot een wel/niet discussie. Wij spreken onze voorkeur uit voor een multidisciplinaire aanpak met inzet van de kerndeskundige in scenario's 1 en 3.

Demedicaliseer problematisch verzuim
Vaak is ziekte wel de aanleiding, maar niet de oorzaak van een ziekmelding. Andere factoren spelen dan een rol. Dat vraagt bij problematisch verzuim (vanuit ICF) om een brede analyse van mens, werk en omgeving en vooral: een kijk op oplossingen in plaats van beperkingen. We stellen daarom een vast en vroeg overlegmoment voor tussen bedrijfsarts en arbeidsdeskundige, zodat zij een medisch/arbeidskundige analyse kunnen uitvoeren. De focus ligt daarbij op wat de werknemer ondanks zijn klachten nog wel kan. De arbeidsdeskundige is bij uitstek de expert in het wegen en spiegelen van mogelijkheden en competenties van mens en werk.

Passende arbeid in plaats van ziekmelden
Werkgever en werknemer hebben er groot belang bij dat de werknemer zo snel en adequaat mogelijk weer terugkeert op de werkvloer. Ziekte en werken sluiten elkaar niet uit. Verzuimen is niet vrijblijvend. Re-integreren is niet zonder plichten. In plaats van BW 629 (loondoorbetaling) moet in onze optiek dus BW 658-660 (passende arbeid) centraal komen te staan. De NVvA komt - samen met verschillende beroepsgroepen - met een multidisciplinaire handleiding die duidelijkheid schept in het begrip passende arbeid. De handleiding zal de gehanteerde begrippen passende arbeid, gangbare arbeid en geaccepteerde arbeid behandelen en deze in de juiste context plaatsen, zodat als een werknemer vraagt om passend werk, de focus komt te liggen op wat iemand nog wel kan.

Werk écht aan duurzame inzetbaarheid
De NVvA vindt het belangrijk dat werknemer en werkgever de problematiek van mogelijk verminderde belastbaarheid primair samen oplossen. Bijvoorbeeld door aanpassing van de werkplek, de werkzaamheden of de organisatie. Indien sprake is van uitval dan is het zaak om de mogelijkheden te objectiveren. Het proces Poortwachter begint nu bij verzuim. Wij stellen voor dit proces eerder te laten beginnen, als de werknemer daartoe zelf het initiatief kan nemen. De Werkscan kan hierin een belangrijke rol spelen. Door deze zelfreflectietest of via een multifactoriële probleemanalyse vroeg in het proces, nog voordat de werknemer verzuimt, kan op tijd worden bijgesteld op mogelijkheden en beter functioneren. Zet de Werkscan in en maak deze onderdeel van het systeem!

Arbeidsdeskundige als kerndeskundige
Mensen gezond en duurzaam aan het werk te houden vraagt om een brede analyse van mens, werk en omgeving. Bij uitstek het terrein van de arbeidsdeskundige, die in de optiek van NVvA dan ook veel vroeger in het proces ingezet moet worden en een centrale rol kan vervullen bij de probleemanalyse en multidisciplinaire uitvoering. Als onafhankelijk specialist in mens, werk en inkomen kan de arbeidsdeskundige arbeid gerelateerde informatie én concrete maatregelen aanleveren ten aanzien belasting, belastbaarheid en werkhervatting. Op deze manier krijgen en houden we iedereen op een gezonde manier aan het werk. Erken de arbeidsdeskundige als kerndeskundige.

NVvA
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
We wensen je een fijne Zomer!

De ideale periode om de AD Academie te ontdekken, zet alvast de datum van h ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Kansrijke Beroepen in de Arbeidsmarkt: Innovatie en Zorg voor de Toekomst

De arbeidsmarkt biedt momenteel veel kansen in verschillende sectoren. Volg ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Jong Geleerd, Oud Geleerd: Via kennissessies naar een hoger niveau!

Voor verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces 'Jong Gele ...

Arbeidsdeskundigen
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws