21
sep
2012

NVvA: Probleem met certificering en oplossing!

Probleem certificering
Wij hebben een dringend probleem met de certificering. De toetsing van een ieder die (ge-)(her-)certificeerd wil worden, gebeurt nu door een gecommitteerde waar het persoonlijke competenties aangaat. De Raad van Accreditatie (toezichthouder van ons certificeringsysteem dat ingericht is volgens de norm ISO IEC 17024) heeft Hobéon SKO laten weten dat dit niet genoeg is en op korte termijn verzwaard zal moet moeten worden.

Geschiedenis PCD
De beroepsgroep heeft de afgelopen vijf jaren een hoop energie gestopt in de ontwikkeling van het beroepsprofiel en vooral de competenties. Allereerst zijn de competenties gedefinieerd. Daarna hebben we met elkaar lang nagedacht over de vraag hoe we daar verder mee zouden omgaan. Zouden we assessments, training en visitatiecommissies moeten instellen? Nee.

Competentieontwikkeling ging voor ons vooral om de beweging. Het moest vooral leuk, uitdagend en interessant voor elke arbeidsdeskundige zijn. Daarom hebben we toen gekozen voor een laagdrempelig en vormvrij systeem. Een ieder zou kunnen kiezen voor een eigen competentie en een eigen buddy. We zijn door het land gegaan en hebben deze aanpak tegen onze leden aangehouden. OT-groepen bedienden we met een spel om ‘feeling’ te krijgen met de bedoeling en opzet. Leuk, uitdagend en interessant was en is nog steeds de filosofie achter het PCD.

Toen we dat in de steigers hadden gezet, kwam de Raad van Accreditatie met de eis dat een zelf gekozen buddy niet genoeg was. In de norm staat dat de certificerende instelling “shall examine competence’’. En dat heeft de noodzakelijke inzet van een gecommitteerde opgeleverd, een stap verder dan wij aanvankelijk dus wilden gaan. De buddy spiegelt inhoudelijk; de gecommitteerde toetst procedureel om na te gaan of competentiegroei aannemelijk is. De Raad van Accreditatie is daar eerder wel mee akkoord gegaan.

In de beroepsgroep ontmoetten wij intussen een toenemende weerstand tegen het PCD. Mensen ervoeren de (her-)certificering als bureaucratisch en betuttelend. Eén van de redenen voor ons om Professionalisering 2.0 op te starten.

Verzwaring
De Raad heeft onlangs in het kader van haar toezichthoudende taak een gesprek tussen een gecommitteerde en een arbeidsdeskundige bijgewoond en wil nu het systeem binnen twee weken veranderd zien. De gecommitteerde moet niet alleen procedureel, maar ook inhoudelijk toetsen. En de gecommitteerde mag dat niet alleen doen, maar dit moet met twee gecommitteerden gebeuren en er moet sprake zijn van volstrekte onpartijdigheid (o.a. niet hetzelfde kantoor). In onze optiek is dat een aanzienlijke verzwaring vanuit zowel filosofisch als kostentechnisch oogpunt.

Oplossing probleem
Allereerst hebben wij in goed overleg met de voorzitters van SRA en het College van Deskundigen voor het AD-systeem Hobéon SKO verzocht tegen deze procedure protest aan te tekenen. Wij willen deze verzwaring met onze leden en stakeholders, die ook vertegenwoordigd zijn in het College van Deskundigen, kunnen bespreken en gaan dat de komende maanden doen. Ten tweede waren wij al bezig om de hele professionalisering van de beroepsgroep, qua inrichting en qua inhoud te vernieuwen in professionalisering 2.0. Daarvoor heeft het bestuur, samen met het AKC, projecten gestart die beiden de afgelopen maand hun producten hebben opgeleverd. Uitgangspunt is daarbij continuering van registratie en certificering op een hoog inhoudelijk niveau. In een versneld tempo kunnen we daarbij de volgende vragen meenemen:
1. Willen we het stempel van Raad van Accreditatie houden als dit tot een aanzienlijke procedurele verzwaring en extra kosten (circa 200 euro per certificering) leidt?
2. Willen we certificering op zo’n manier inrichten dat we vakbekwaamheid op een hoog niveau toetsen op een voor stakeholders én beroepsgroep verantwoorde manier, zonder het stempel van de Raad van Accreditatie?
3. Bent u het eens met de inrichting van het systeem zoals vastgelegd door Klein Slim Groepje 1 Inrichting en juridische structuur?
4. Bent u het eens met de body of knowledge zoals vastgelegd door CADO? Wilt u meedenken bij een vorm van toetsing in de toekomst?

Wat betekent dit alles voor u op dit moment?
De certificering gaat hoe dan ook door. Dus als u een procedure hebt lopen, maak die af.

Meepraten en -denken
Als u invloed wil hebben op de toekomst van o.a. certificering vragen wij u mee te praten en te denken. Wij leveren twee documenten op die voor een belangrijke vernieuwing gaan zorgen. Deze documenten zijn al met een grote groep ontwikkeld. Maar wij willen ze graag tegen u aanhouden en uw opmerkingen horen. U ontvangt daarvoor een K(C)ADO op regio- en platformbijeenkomsten. En met alle feedback die wij krijgen zullen wij de visie en aanpak voorleggen aan de ALV van 22 november 2012. En voor dit belangrijke onderwerp houden we een deel van de ALV tussen de middag, zodat een ieder daarbij aanwezig kan zijn!

Vragen?
Wij kunnen ons voorstellen dat u nu vragen heeft. Die kunt u stellen aan de bestuursleden bij de regio- en platformbijeenkomsten of mailen aan nvva@arbeidsdeskundigen.nl.

Profilering en professionalisering zijn de twee peilers van de NVvA. De arbeidsdeskundige beroepsgroep staat steeds meer op de kaart. Elke arbeidsdeskundige levert daarvoor elke dag opnieuw toegevoegde waarde in de weging van belasting en belastbaarheid. De vraag naar arbeidsdeskundige expertise stijgt. En dat is logisch gezien de uitdagingen waarvoor wij allemaal staan: duurzame inzetbaarheid van iedere Nederlander, of deze nu arbeidsongeschikt of chronisch ziek is.

Met vriendelijke groet,
namens bestuur NVvA

Monique Klompé, voorzitter
Loes Bernaert, bestuurslid professionalisering
Jeroen Leenstra, verenigingsmanager

Secretariaat NVvA
Postbus 1058
3860 BB NIJKERK
Tel. 033 - 247 34 56
Fax 033 - 246 04 70
E-mail: nvva@arbeidsdeskundigen.nl
Website: www.arbeidsdeskundigen.nl

NVvA
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
Late gevolgen van kanker(behandeling) en werk: mogen we je een paar vragen stellen?

Jouw input draagt bij aan meer arbeidsdeskundige kennis over dit onderwerp. ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
De gevolgen van technologisering voor het arbeidsdeskundig vak

Robotisering en digitalisering zijn alom aanwezig. In ons privéleven en in ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Arbeidsdeskundige Kor Brongers promoveert op begeleiding in re-integratie bij meervoudige problematiek

Met zijn promotie op 8 december 2023 rondt Kor Brongers zijn promotieonderz ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws