02
apr
2012

NVvA: MMMooi symposium: MMMensen met mogelijkheden

Op 30 maart vond het symposium Mmm...mensen met mogelijkheden plaats in Zeist. Acht beroepsgroepen kwamen hier bijeen om de samenwerking rondom de Wajongere te bevorderen. Deze beroepsgroepen waren:

Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland
Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland
Nederlands Instituut van Psychologen
Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers
Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen
Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen
Nederlandse Verniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
Nederlandse Vereniging van Verzekeringsgeneeskundige

Na een mooie dag met diverse workshops waarin de Wajongere centraal stond, hebben de voorzitters van deze verenigingen hun handtekening onder een convenant gezet dat moet leiden tot een betere samenwerking in de keten rondom de Wajongere. De beroepsgroepen hebben afgesproken met elkaar een groot aantal acties in gang te zetten zodat alle betrokken professionals een dienstverlenende en samenwerkende houding hebben ten aanzien van het werken naar vermogen van de jongere. Deze acties zijn o.a.:

Bekendmaken van dit project in eigen geledingen op algemene ledenvergaderingen etc.
Nascholingstrainingen organiseren.
Een multidisciplinaire werkwijzer maken, waarin met namen houding en gedrag centraal staan.
Een speciale linked-in groep starten: ‘’mensen met mogelijkheden’’.

De belangrijkste ketenpartners UWV, Divosa en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben toegezegd het vervolg te steunen.

Eindconclusie van het symposium:
Stel de Wajongere centraal en luister vooral goed naar zijn of haar verhaal en leg de regie in handen van de Wajongere en/of ondersteun hem of haar daarbij. Werk samen als professionals en maak gebruik van elkaars kwaliteiten in de dienstverlening aan de mens met mogelijkheden.

Meer informatie vind u op onze sites.
www.ajn.artsennet.nl
www.beroepsvereniging-jobcaoches.nl
www.psynip.nl
www.nvmw.nl
www.arbeidsdeskundigen.nl
www.nvo.nl
www.nvab.nl
www.nvvg.nl

Klik hier voor de getekende intentieovereenkomst.

NVvA
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
Late gevolgen van kanker(behandeling) en werk: mogen we je een paar vragen stellen?

Jouw input draagt bij aan meer arbeidsdeskundige kennis over dit onderwerp. ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
De gevolgen van technologisering voor het arbeidsdeskundig vak

Robotisering en digitalisering zijn alom aanwezig. In ons privéleven en in ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Arbeidsdeskundige Kor Brongers promoveert op begeleiding in re-integratie bij meervoudige problematiek

Met zijn promotie op 8 december 2023 rondt Kor Brongers zijn promotieonderz ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws