02
apr
2012

NVvA: MMMooi symposium: MMMensen met mogelijkheden

Op 30 maart vond het symposium Mmm...mensen met mogelijkheden plaats in Zeist. Acht beroepsgroepen kwamen hier bijeen om de samenwerking rondom de Wajongere te bevorderen. Deze beroepsgroepen waren:

Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland
Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland
Nederlands Instituut van Psychologen
Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers
Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen
Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen
Nederlandse Verniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
Nederlandse Vereniging van Verzekeringsgeneeskundige

Na een mooie dag met diverse workshops waarin de Wajongere centraal stond, hebben de voorzitters van deze verenigingen hun handtekening onder een convenant gezet dat moet leiden tot een betere samenwerking in de keten rondom de Wajongere. De beroepsgroepen hebben afgesproken met elkaar een groot aantal acties in gang te zetten zodat alle betrokken professionals een dienstverlenende en samenwerkende houding hebben ten aanzien van het werken naar vermogen van de jongere. Deze acties zijn o.a.:

Bekendmaken van dit project in eigen geledingen op algemene ledenvergaderingen etc.
Nascholingstrainingen organiseren.
Een multidisciplinaire werkwijzer maken, waarin met namen houding en gedrag centraal staan.
Een speciale linked-in groep starten: ‘’mensen met mogelijkheden’’.

De belangrijkste ketenpartners UWV, Divosa en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben toegezegd het vervolg te steunen.

Eindconclusie van het symposium:
Stel de Wajongere centraal en luister vooral goed naar zijn of haar verhaal en leg de regie in handen van de Wajongere en/of ondersteun hem of haar daarbij. Werk samen als professionals en maak gebruik van elkaars kwaliteiten in de dienstverlening aan de mens met mogelijkheden.

Meer informatie vind u op onze sites.
www.ajn.artsennet.nl
www.beroepsvereniging-jobcaoches.nl
www.psynip.nl
www.nvmw.nl
www.arbeidsdeskundigen.nl
www.nvo.nl
www.nvab.nl
www.nvvg.nl

Klik hier voor de getekende intentieovereenkomst.

NVvA
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
Een op de vier werknemers wil andere baan

Een op de vier werknemers wil binnen nu en twee jaar een andere baan. Een s ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Overstap van beschut naar ander werk wordt makkelijker

Wie vanuit een beschutte werkplek wil en kan overstappen naar een baan met ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
12% Nederlanders gehinderd door pijn bij normale werkzaamheden

Er zijn veel mensen die door pijnklachten worden gehinderd in hun dagelijks ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws