NVvA: Klijnsma wil ook mensen met psychische problemen perspectief op werk bieden | Arbeidsdeskundigen
13
okt
2013

NVvA: Klijnsma wil ook mensen met psychische problemen perspectief op werk bieden

Persbericht 14 oktober 2013
Den Haag -Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft donderdag 10 oktober het startschot gegeven voor het project MMMensen met Mogelijkheden. 21 beroepsverenigingen gaan daarin samenwerken om mensen met een psychische beperking aan het werk te krijgen en te houden. Het project is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG).

“Mensen met psychische aandoeningen hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. Nog moeilijker dan degenen met een fysieke of verstandelijke beperking”, stelt Jetta Klijnsma. “Aan mij kun je zien wat ik mankeer en wat voor aanpassingen ik nodig heb om aan het werk te kunnen. Bij psychische klachten ligt dat een stuk ingewikkelder.” Volgens de staatssecretaris is het hierdoor voor zowel werkgevers, bemiddelaars als patiënten lastig om de weg naar regulier, betaald werk te vinden. Terwijl betaald werk - zo blijkt uit onderzoek en de praktijk - een belangrijke bijdrage kan leveren aan het herstel en welbevinden van de patiënt. “Daarom vind ik het zo de moeite waard om dit initiatief goede ruggensteun te geven. Geef mij en mijn collega Martin van Rijn aan wat u nodig heeft om deze mensen op de juiste plek te krijgen. Dan weet ik wat ik te regelen heb.”

Niet op de lange baan
Concreet denkt de staatssecretaris niet alleen aan een goede inbedding in de nieuwe participatiewet, maar vooral ook aan communicatie en gesprekken met werkgevers. “We hebben afgesproken dat werkgevers 125.000 plaatsen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het kan niet zo zijn dat die alleen naar lichamelijk en verstandelijk beperkten gaan en dat mensen met een psychische aandoening op de lange baan worden geschoven. Ik zal dus goed beklemtonen dat deze doelgroep aan bod komt. Onbekend maakt onbemind, we moeten werkgevers laten zien dat het niet eng of spannend is om iemand met een psychische aandoening in dienst te nemen.”

Juiste begeleiding
Uiteraard kan dit niet zonder juiste begeleiding. En daarvoor steunt het ministerie van SZW MMMensen met Mogelijkheden. 21 beroepsgroepen maken zich in dit project hard voor een cultuuromslag door te luisteren naar verhalen van ervaringsdeskundigen en werkgevers en daarvan te leren. Het project moet resulteren in betere samenwerking tussen de verschillende hulpverlenende en faciliterende disciplines en een format voor gezamenlijke nascholing. Deze nascholing is bedoeld om het handelen meer te richten op mogelijkheden dan op beperkingen, op zelfregie van de patiënt en het faciliteren van de werkgever. Verder zal er een handreiking worden opgesteld met effectieve methoden en succesfactoren.

De gekozen aanpak - luisteren naar ervaringsdeskundigen en werkgevers – is in het recente verleden succesvol gebleken. In het eerste MMMensen met Mogelijkheden-project stonden Wajong’ers centraal. De interdisciplinaire samenwerking hier, heeft geleid tot meer begrip voor en betere (re)integratie van jonggehandicapten.

Voor meer informatie over MMMensen met Mogelijkheden kunt u contact opnemen met de projectleider Monique Klompé via secretariaat NVvA 033-247 34 56. Of bekijk de website www.mmm-mensenmetmogelijkheden.nl

NVvA
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
We wensen je een fijne Zomer!

De ideale periode om de AD Academie te ontdekken, zet alvast de datum van h ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Kansrijke Beroepen in de Arbeidsmarkt: Innovatie en Zorg voor de Toekomst

De arbeidsmarkt biedt momenteel veel kansen in verschillende sectoren. Volg ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Jong Geleerd, Oud Geleerd: Via kennissessies naar een hoger niveau!

Voor verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces 'Jong Gele ...

Arbeidsdeskundigen
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws