29
feb
2024

NVvA belicht de rol van arbeidsdeskundigen in nieuw OCTAS rapport

Op een bijzondere bijeenkomst op 29 februari heeft OCTAS, in het bijzijn van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA), een doorslaggevend rapport gepresenteerd aan demissionair minister Van Gennip. Dit rapport, resultaat van een jaar intensief onderzoek naar het complexe stelsel van arbeidsongeschiktheid, biedt vernieuwende inzichten en adviezen voor een toekomstbestendig systeem dat zowel uitvoerbaar, betaalbaar als begrijpelijk is.

Het rapport van OCTAS onderscheidt zich door drie innovatieve oplossingsrichtingen vooruit te schuiven:

  1. Beter - Een verfijning en verbetering van het huidige inkomensverzekeringsstelsel; 
  2. Werk - Focus op werk, waarbij stevig wordt geïnvesteerd in re-integratie;
  3. Basis - Een basisverzekering voor iedere werkende Nederlander.

Wat vooral opvalt, is de nadruk op preventie en de mogelijkheden van de werkenden. Het advies omvat een brede visie die aansluit bij onze eigen visie; “iedereen doet mee naar vermogen.” 

De rol van arbeidsdeskundigen, als cruciale schakels in het bevorderen van duurzaam en passend werk, wordt binnen deze context extra benadrukt. Hun expertise is onmisbaar voor het realiseren van werkomgevingen waarin werk als een hefboom voor herstel fungeert. De NVvA is dan ook verheugd een bijdrage te hebben kunnen leveren aan dit rapport en de daarin genoemde oplossingsrichtingen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de aanbevelingen uit dit rapport zullen bijdragen aan een rechtvaardiger, uitvoerbaarder, en transparanter stelsel, ten voordele van zowel individuele werknemers als de maatschappelijke bestaanszekerheid in brede zin.

Iedereen die meer wil weten over de specifieke aanbevelingen en de implicaties daarvan, nodigen wij uit om de samenvatting van het rapport te lezen of het gehele rapport.

Onze dank gaat uit naar de leden van OCTAS voor hun toewijding en de waardevolle adviezen die zij aan de minister hebben overhandigd. Tevens wensen we alle beleidsmakers en besluitvormers wijsheid bij het vertalen van deze aanbevelingen naar concrete acties.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
Bescherm letselschadeslachtoffers tegen malafide praktijken

Letselschadeslachtoffers moeten beschermd worden tegen malafide praktijken ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Apps kunnen ondersteunen in communicatie op werk en in het dagelijks leven

Wanneer het gaat over technologische ondersteuning in werk gaan de gedachte ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
AKC levert update Leidraad jobcoach op bij NVvA

Een jobcoach kan ondersteuning bieden bij vinden en behouden van werk. Om u ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws