12
jul
2013

NVvA: Bedrijfsartsentekort impuls voor herinrichting bedrijfsgezondheid

Persbericht, 12 juli 2013

Nijkerk - Het tekort aan bedrijfsartsen is een goede aanleiding om de bedrijfsgezondheid opnieuw in te richten, vindt de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA). De beroepsvereniging stelt dat arbeidsdeskundigen in zo’n nieuw stelsel een centrale rol kunnen vervullen.

In de discussie over preventie, gezonder en langer werken ging het de afgelopen maanden vaak over de bedrijfsarts. Dit naar aanleiding van het rapport ‘Gezond en veilig werken’ waarin de Sociaal Economische Raad (SER) unaniem adviseert dat het stelsel van bedrijfsgezondheidszorg moet worden aangepast. Het systeem functioneert niet goed en volgens de SER wordt de situatie nijpend nu het aantal bedrijfsartsen de komende tijd drastisch afneemt.

Makkelijker en duidelijker
De NVvA schaart zich achter de SER en vindt het van essentieel belang dat er een nieuwe structuur voor bedrijfsgezondheid komt die het voor alle disciplines gemakkelijker en duidelijker maakt om preventie, zorg en aandacht voor de werkende mens te organiseren.
Over de rol van de arbeidsdeskundige daarin zegt NVvA-voorzitter Monique Klompé: “Mensen gezond en duurzaam aan het werk te houden vraagt om een brede analyse van mens, werk en omgeving. En dat is bij uitstek het terrein van de arbeidsdeskundige, die in onze optiek dan ook veel vroeger in het proces ingezet moet worden en zelfs een centrale rol kan vervullen bij de probleemanalyse en de multidisciplinaire uitvoering.”
Nauwe samenwerking met een medisch professional is en blijft daarbij uiteraard van belang, bijvoorbeeld om vast te stellen of iemand ziek of niet ziek is en in hoeverre een werknemer belast kan worden. “Dit kan een bedrijfsarts vaststellen, maar ook een huisarts, verzekeringsarts of medisch adviseur”, aldus Klompé. Hierdoor vermindert ook het beroep en de druk op bedrijfsartsen.

Onafhankelijk aanspreekpunt
Als onafhankelijk specialist in mens, werk en inkomen kan de arbeidsdeskundige arbeid gerelateerde informatie én concrete maatregelen nemen ten aanzien belasting, belastbaarheid en werkhervatting. Daarmee is de arbeidsdeskundige het logische aanspreekpunt voor andere Arbo-professionals zoals preventiemedewerkers, arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen, maar ook voor (para)medische professionals.

Iedereen nodig
In 2040 zal naar schatting meer dan een kwart van de bevolking ouder zijn dan 65. Het is daarom van groot belang om te focussen op duurzame inzetbaarheid en optimale participatie van de (potentiële) beroepsbevolking. “Met een nieuw model voor bedrijfsgezondheid waarin de arbeidsdeskundige een centrale rol speelt, krijgen en houden we iedereen op een gezonde manier aan het werk. Want in de nabije toekomst hebben we iedereen nodig.”

NVvA
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
AKC jaarverslag 2023: kennis vindt steeds beter de weg naar de praktijk

Het jaarverslag over 2023 van het AKC staat online. Directeur Marianne Holl ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Bernard van Nijnatten vraagt als nieuwe bestuurder van het AKC aandacht voor duurzame inzetbaarheid

Bernard van Nijnatten (58) is iemand die zelf graag beweegt en liefst ook a ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Nederlands Kanker Collectief presenteert Actieplan Werk en Kanker

Op 17 april 2024 presenteerde het Nederlands Kanker Collectief (NKC) het Ac ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws