NVvA: Arbeidsdeskundige inzet is de oplossing voor verzekeraars bij langdurig verzuim | Arbeidsdeskundigen
02
okt
2013

NVvA: Arbeidsdeskundige inzet is de oplossing voor verzekeraars bij langdurig verzuim

Het Verbond van Verzekeraars stelt op haar website dat de uitwisseling van verzuimgegevens bij de re-integratie van langdurig zieke werknemers beter geborgd moet worden in situaties waarbij verzuimverzekeraars, arbodiensten en re-integratiebedrijven samenwerken. Het Verbond heeft haar leden gevraagd de eigen procedures door te lichten op naleving van de wettelijke regels. De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) onderschrijft een zorgvuldige uitwisseling van gegevens tussen werkgever en werknemer over verzuim en wil verzekeraars ook adviseren over duurzame arbeidsorganisaties en een optimale aanpak en organisatie van verzuim.

Ons advies is: pak bij de doorlichting meteen de organisatie en de voortgang van het verzuimtraject bij de kop. De inzet van arbeidsdeskundigen kan daarbij eerder, meer en beter plaatsvinden. Deze aanpak betaalt zich meer dan terug, zo tonen onderzoeken aan. Door goede arbeidsdeskundige interventies bij werkgever en werknemer kunnen verzekeraars meer winst boeken op schadelastbeperking. Arbeidsdeskundigen zijn bereid hun effectiviteit door verzekeraars te laten onderzoeken in het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum.

De NVVA draagt de verzekeraars vier oplossingen aan in kader van langdurig verzuim:

1. Demedicaliseer problematisch verzuim
Vaak is ziekte wel de aanleiding, maar niet de oorzaak van een ziekmelding. Andere factoren spelen dan een rol. Dat vraagt bij problematisch verzuim (vanuit ICF) om een brede analyse van mens, werk en omgeving en vooral: een kijk op oplossingen in plaats van beperkingen. We stellen daarom een vast en vroeg overlegmoment voor tussen bedrijfsarts en arbeidsdeskundige, zodat zij een medisch/arbeidskundige analyse kunnen uitvoeren. De focus ligt daarbij op wat de werknemer ondanks zijn klachten nog wel kan. De arbeidsdeskundige is bij uitstek de expert in het wegen en spiegelen van mogelijkheden en competenties van mens en werk.

2. Passende arbeid in plaats van ziekmelden
Werkgever en werknemer hebben er groot belang bij dat de werknemer zo snel en adequaat mogelijk weer terugkeert op de werkvloer. Ziekte en werken sluiten elkaar niet uit. In plaats van BW 629 (loondoorbetaling) moet in onze optiek dus BW 658-660 (passende arbeid) centraal komen te staan. De NVvA komt - samen met verschillende beroepsgroepen - met een multidisciplinaire handleiding die duidelijkheid schept in het begrip passende arbeid. De handleiding zal de gehanteerde begrippen passende arbeid, gangbare arbeid en geaccepteerde arbeid behandelen en deze in de juiste context plaatsen.

3. Werk aan duurzame inzetbaarheid
Het proces Poortwachter begint nu bij verzuim. Wij stellen voor dit proces eerder te laten beginnen, als de werknemer daartoe zelf het initiatief kan nemen. De Werkscan kan hierin een belangrijke rol spelen. Door deze zelfreflectietest of via een multifactoriële probleemanalyse vroeg in het proces, nog voordat de werknemer verzuimt, kan op tijd worden bijgesteld op mogelijkheden en beter functioneren. Zet de Werkscan in!

4. Maak arbeidsdeskundige kerndeskundige in Arbo team
Erken de arbeidsdeskundige als kerndeskundige in het vaststellen van passende arbeid en loonwaarde. Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in mens, werk en inkomen. Arbeidsdeskundigen wegen belasting, belastbaarheid en beleving van mens en werk in de gehele context. Ze coachen op het behalen van reële doelen in werk en inkomen. Arbeidsdeskundigen ontwikkelen hun kennis, onderhouden hun vakmanschap en laten hun gedrag - waaronder de geheimhouding van toevertrouwde gegevens - toetsen door een onafhankelijke stichting. De arbeidsdeskundige is als onafhankelijke deskundige in staat om de regels op hoofdlijnen toe te passen op individuele werkomstandigheden. Wat voor de één goed kan werken, kan voor een andere werknemer volledig ongeschikt zijn. Juist de beoordeling van de onafhankelijke arbeidsdeskundige kan in het belang van beide partijen, en gericht op duurzame arbeidsparticipatie, zowel werknemer als werkgever van advies voorzien bij het inrichten van passend werk, waar dan ook. Op de thuiswerkplek, onderweg, bij de klant of op het bedrijf. Zowel uit de praktijk als onderzoek blijkt dat goede arbeidsdeskundige interventies de schadelast van verzekeraars kunnen beperken. En dat is een win-win-win voor werknemer, werkgever en verzekeraar.

NVvA
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
We wensen je een fijne Zomer!

De ideale periode om de AD Academie te ontdekken, zet alvast de datum van h ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Kansrijke Beroepen in de Arbeidsmarkt: Innovatie en Zorg voor de Toekomst

De arbeidsmarkt biedt momenteel veel kansen in verschillende sectoren. Volg ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Jong Geleerd, Oud Geleerd: Via kennissessies naar een hoger niveau!

Voor verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces 'Jong Gele ...

Arbeidsdeskundigen
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws