13
sep
2012

NVvA & AKC: Kennismaking met de Werkscan

Met z’n allen langer werken. Een werkleven lang fit, vitaal en competent blijven. Duurzame inzetbaarheid: het thema staat op de agenda, het bewustzijn is gegroeid. Maar wat vaak nog ontbreekt, is een praktisch middel waarmee mensen zelf zicht houden op hun leven, loopbaan en vitaliteit, zelf in actie kunnen komen. Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum heeft daarom in opdracht van de Nederlandse Verenging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) de WerkScan ontwikkeld.

De WerkScan kan vanaf vandaag door elke werkende ingevuld worden via www.uwwerkscan.nl. Ook sectoren en bedrijven kunnen vanaf vandaag de WerkScan inzetten om de eigen doelstellingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid te halen. Het goede nieuws dat dit nieuwe innovatieve instrument beschikbaar is, delen wij graag met u als gewaardeerde relatie van de NVvA en het AKC.
De WerkScan, getest in meerdere pilots, wordt op dit moment al door een select aantal werknemers gebruikt. Zij kunnen online via www.uwwerkscan.nl een vragenlijst invullen. Hierbij houden ze zichzelf via de Work Ability Index (WAI) en op zeven levensgebieden een spiegel voor. Het leidt tot een individueel rapport dat, als daar aanleiding toe is, de werkende adviseert in gesprek te gaan met een arbeidsdeskundige. In dat adviesgesprek helpt een getrainde arbeidsdeskundige de zelfanalyse van de werknemer via motiverende gesprekstechniek te verdiepen. De werkende wordt gestimuleerd zelf de mogelijke oplossingen en de daarvoor te ondernemen acties te formuleren. Zo kan de werkende in actie komen op basis van een eigen agenda. Dit kan leiden tot acties in de werkomgeving of in de privésfeer - vanuit de werkende die regie op de eigen duurzame inzetbaarheid neemt.

Graag nodigen wij u uit kennis te maken met de WerkScan. Dat kan via www.uwwerkscan.nl, waar werkenden de WerkScan kunnen invullen, of via www.werkscan.onderzoek.nl, de website die de getrainde arbeidsdeskundigen ondersteunt bij het gebruik van de Werkscan. Het invullen van de WerkScan vragenlijst is voor iedereen gratis. Dit geldt ook voor het online rapport dat de werkende nadien ontvangt. Op dit moment is er een landelijke pilot gestart waarbij wij bedrijven en sectoren – u dus ook! - uitnodigen om te participeren.. Bedrijven of sectoren die zich aanmelden vóór 1 november 2012 bij akc@arbeidsdeskundigen.nl en gaan deelnemen aan deze pilot kunnen, naast het gebruik van de Werkscan en het online rapport, voor hun eigen medewerkers gebruik maken van een aantal gratis adviesgesprekken met een arbeidsdeskundige.

Wat biedt de WerkScan werkgevers en werkenden?
De WerkScan ondersteunt werkenden bij het vormgeven van hun eigen loopbaan. Het is tevens een zelfhulptool die bedrijven kunnen inzetten ter ondersteuning van hun loopbaanbeleid, hun duurzame inzetbaarheidsdoelen en het MVO-beleid. De WerkScan is, zo verwachten wij, het meest effectief als werkenden de scan periodiek (elke 3 - 5 jaar) invullen. De werkende ontvangt dan tijdig signalen over zijn toekomstbestendigheid op de arbeidsmarkt. Zo ontstaat een continu proces van bijsturen en preventief in actie komen.

Wij zijn benieuwd naar uw mening over de WerkScan. Bezoek bovengenoemde websites en laat ons uw mening weten over vragen als:
- Kan de WerkScan het HR-, loopbaan en MVO-beleid van bedrijven en branches ondersteunen?
- Kan een branche of werkgever zijn voordeel doen met de WerkScan?
- Hoe zorgen we dat werkenden de WerkScan daadwerkelijk gaan inzetten?
- Wanneer zou u starten met de WerkScan, op welke leeftijd?

Wellicht wenst u nader met ons in contact te komen voor deelname in de landelijke pilot? Dat kan door te mailen naar akc@arbeidsdeskundigen.nl. Wij nemen dan graag contact met u op.
Doe mee en sluit u aan bij deze innovatieve aanpak van duurzame inzetbaarheid via de regie van werkenden op de duurzaamheid van hun eigen loopbaan!

NVvA
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
Late gevolgen van kanker(behandeling) en werk: mogen we je een paar vragen stellen?

Jouw input draagt bij aan meer arbeidsdeskundige kennis over dit onderwerp. ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
De gevolgen van technologisering voor het arbeidsdeskundig vak

Robotisering en digitalisering zijn alom aanwezig. In ons privéleven en in ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Arbeidsdeskundige Kor Brongers promoveert op begeleiding in re-integratie bij meervoudige problematiek

Met zijn promotie op 8 december 2023 rondt Kor Brongers zijn promotieonderz ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws