16
mei
2023

Nieuwe versie handleiding ‘Omgaan met Persoonsgegevens door Arbeidsdeskundigen’

Arbeidsdeskundigen hebben in hun dagelijkse werk voortdurend te maken met persoonsgegevens. Er is behoefte aan duidelijkheid over de wijze waarop daarmee om te gaan. Een paar jaar geleden is de handleiding ‘Omgaan met Persoonsgegevens door Arbeidsdeskundigen’ opgesteld. De actualiteit heeft ons genoodzaakt de handleiding te herijken.

De afgelopen maanden hebben de SRA en de NVvA gewerkt aan een nieuwe versie van de handleiding Omgaan met Persoonsgegevens door Arbeidsdeskundigen. 

Nieuw in deze versie van de handleiding is de paragraaf met betrekking tot het sociaal domein. Daarnaast is een duidelijke afgrenzing gemaakt voor de terminologie die arbeidsdeskundigen dienen te gebruiken bij ziekteverzuimbegeleiding. Ter verduidelijking is aangegeven dat alleen arbeidsdeskundigen die werkzaam zijn op het terrein van ziekteverzuimbegeleiding, aansluiting zoeken bij de aldaar geldende terminologie. Voor andere werkterreinen van arbeidsdeskundigen geldt dit niet.

Als hoofdregel geldt dat de arbeidsdeskundige bij de uitvoering van de opdracht doorgaans uitgaat van (medische) beperkingen in de belastbaarheid die een arts heeft vastgesteld. In afwijking hiervan krijgen arbeidsdeskundigen bij letselschade en AOV, met name in de aanvangsfase van de behandeling van de claim, echter regelmatig de opdracht om hun onderzoek (in eerste instantie) te baseren op de belemmeringen die de cliënt ervaart. De aangepaste handleiding gaat hier dieper op in.

Wij zijn blij met het eindresultaat en danken iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd. Met trots bieden wij je de vernieuwde handleiding aan. 

Download de handleiding hier.

NVvA
NVvA
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
Eerste Gepromoveerde Arbeidsdeskundige - Dr. Kor Brongers!

Vandaag vieren we samen met het AKC een historisch moment! Onze collega, Ko ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Recordaantal arbeidsongeschikten in 2023

In 2023  wordt een opmerkelijke mijlpaal bereikt: bijna 840.000 Nederlander ...

NVvA
NVvA
Arbeidsdeskundigen
Late gevolgen van kanker(behandeling) en werk: mogen we je een paar vragen stellen?

Jouw input draagt bij aan meer arbeidsdeskundige kennis over dit onderwerp. ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws