14
dec
2021

Nieuw in de AD Academie

In de AD Academie vind je lezingen, cursussen, e-learnings en doorverwijzingen om je arbeidsdeskundige kennis op peil te houden. De AD Academie is altijd klaar voor gebruik, maar nooit af. Ook deze week zijn er nieuwe onderwerpen toegevoegd. 

Introductie Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC)
Marianne Holleman en Vincent Braun nemen je mee in de wereld van het AKC. Ze vertellen over hun ambities en gaan daarna dieper in op de doelstellingen van het AKC. Het onderzoeksprogramma wordt toegelicht, het belang van evidence based werken en ze vertellen hoe de Programma Advies Commissie werkt. 

Klik hier voor de presentatie.

College Kanker en Werk II 
In 2018 en 2019 organiseerde het AKC interactieve kennissessies voor arbeidsdeskundigen die meer wilden weten over werk en kanker. Voor deze sessies was veel belangstelling en daarom organiseerde het AKC opnieuw interactieve kennissessies en nu met het thema: 'Arbeidsdeskundig onderzoek bij kanker – anders dan anders?'

Arbeidsdeskundige Bernadette Roekevis (Roekevis Arbeidsdeskundig Advies) heeft veel ervaring in het beoordelen van werkenden met kanker en neemt je aan de hand van praktijkvoorbeelden mee in deze interactieve online bijeenkomst. Dit doet zij samen met expert en ervaringsdeskundige Ragna van Hummel. Ragna is oprichter en directeur van Re-turn, gericht op werk en kanker.

Klik hier om de bijeenkomst terug te kijken.
 
Regio Zuid -  Ongekend Onrecht in de sociale zekerheid
Een van de aspecten, waar de arbeidsdeskundigen in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgen is wet- en regelgeving. Ook dienen zij een onafhankelijk oordeel te geven, conform het arbeidsdeskundig protocol. Soms voelen zij dit als “ongekend onrecht”, als gevolg van verstikkende wet- en regelgeving. De toeslagenaffaire heeft aangetoond, hoe dit negatief kan uitpakken voor de getroffenen, maar ook door kan werken in alle haarvaten van de samenleving.
 
Gastspreker Mr. Ben van Meurs is advocaat bij KampsVanBaar Advocaten in Sittard. Als advocaat staat hij zowel werkgevers als werknemers bij. Hij houdt zich specifiek bezig met de positie van zieke werknemers en hun werkgevers zoals bij loondoorbetaling, re-integratie, arbeidsconflicten, ontslag en bij uitkeringskwesties. Zijn ervaringen als advocaat in het arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht en hoe rechters oordelen over arbeidsdeskundigen komen aan de orde. Deze thema’s licht hij aan de hand van praktijkvoorbeelden nader toe.

Gastspreker mevr. Jamila Tourabi is voorzitter van de SRA; zij geeft een toelichting geven met betrekking tot de doelstelling van de SRA en de tuchtrechtspraak.

Klik hier om de bijeenkomst terug te kijken.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
Nieuw in de AD Academie

In de AD Academie vind je lezingen, cursussen, e-learnings en doorverwijzin ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AD Essential: Toekomst van de arbeidsdeskundige

Met wie kan je beter een gesprek aangaan over de toekomst van de arbeidsdes ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Preventie vraagt om samenwerking

Prof. dr. Frederieke Schaafsma is eind vorig jaar benoemd tot bijzonder hoo ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws