16
okt
2022

Kabinet wil met regionale loketten arbeidsmarktkrapte bestrijden

Om de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren, wil het kabinet gaan werken met regionale loketten, persoonlijke werkplannen en een verbeterd aanbod voor om- of bijscholing. Dat schrijven de ministers Van Gennip (SWZ) ven Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) in een brief aan de Tweede Kamer.

De ambitie is om in alle 35 arbeidsmarktregio's minimaal één loket in te richten, zodat werkgevers, werkenden en werkzoekenden weten waar ze kunnen aankloppen met vragen over werk. Overheidsinstanties, sociale partners, uitvoeringsorganisaties en bedrijven moeten er samen voor zorgen dat werknemers en werkgevers die zich melden ook daadwerkelijk geholpen worden. Nu valt een deel van hen buiten de boot doordat ze niet alle regelingen kennen, niet op tijd de dienstverlening krijgen die ze nodig hebben of niet weten welke instanties kunnen helpen. Het systeem moet eenvoudiger en toegankelijker worden, stellen beide ministers. Om werkenden, werkzoekenden en werkgevers goed te kunnen helpen, moet overal gewerkt gaan worden met persoonlijk werkplannen. Daarin staat welke stappen ondernomen kunnen worden om werk of personeel te vinden en wat voor ondersteuning daarbij nodig is. Bij de uitwerking van deze uitgangspunten wordt voortgeborduurd op de ervaringen met de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s). Ook scholing is van groot belang bij het vinden van een nieuwe baan of doorstroming op de huidige werkplek. Al deze uitgangspunten worden de komende maanden verder uitgewerkt. De Tweede Kamer wordt in het voorjaar van 2023 geïnformeerd over de voortgang. Tot die tijd wordt verder gewerkt met bestaande initiatieven. Zo krijgen de Regionale Mobiliteitsteams volgend jaar een vervolg en is er financiering voor Leerwerkloketten.

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
Help mee om de samenwerking tussen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen te verbeteren!

Wij willen u vragen om deel te nemen aan een onderzoek binnen het ZonMw pro ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Helft van de mensen met een zwaar beroep denkt pensioen niet te halen

Bijna de helft van de werkenden boven de 45 jaar verwachten niet dat ze hun ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten weer op pre-corona niveau

De arbeidsparticipatie van arbeidsbeperkten is weer bijna op het niveau van ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws